Example of quantitative content analysis. Analysis of job offers posted on the portal gumtree.pl Cover Image
  • Price 3.00 €

Przykład ilościowej analizy treści. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu gumtree.pl
Example of quantitative content analysis. Analysis of job offers posted on the portal gumtree.pl

Author(s): Kamil Jagnicki, Magdalena Wiśniewska, Tomasz Nowakowski
Subject(s): Sociology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.

  • Page Range: 148-160
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish