Recorded - Women and public life of Bosnia and Herzegovina in the 20th century. Second, updated and revised edition Cover Image

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku. Drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje
Recorded - Women and public life of Bosnia and Herzegovina in the 20th century. Second, updated and revised edition

Contributor(s): Jasmina Čaušević (Editor), Emina Bošnjak (Editor), Saša Gavrić (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Gender Studies, Civil Society, Public Law, Sociology, Modern Age, Recent History (1900 till today), 19th Century
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: women; public life; BiH; Austria-Hungary; WWII; socialism; patriarchy; war;
Summary/Abstract: Prošlo je više od godinu dana kako knjiga Zabilježene. Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku živi i kako se glas o njoj pronosi. Brojne osobe, koje su direktno ili indirektno povezane sa knjigom su nam se javljale – hvaleći naš rad, šireći glas o njemu, dobronamjerno ga kritikujući, ukazujući na neke činjenične greške ili sugerišući argumentovano neke izmjene. U međuvremenu smo i same dolazile do novih podataka i dopisivale ih u knjigu. Pred vama je, dakle, dopunjeno izdanje u kojem su ispravljene greške na koje nam je bila skrenuta pažnja i koje je dopunjeno ponegdje novim saznanjima. U ovom procesu posebno spominjanje zaslužuju i autorice pojedinih poglavlja, kao i Jadranka Miličević. Živeći svoj život, knjiga ostvaruje svoje ciljeve - aktivističkoakademski problematizira prenošenje znanja i afirmaciju ženskog rada i postojanja, nastavlja da doprinosi bogaćenju baze koja će sakupljati na jednom mjestu, nova, već postojeća i objedinjena znanja, te povezuje i gradi mrežu osoba koje imaju interesa da se bave ovim temama. Na kraju, zahvaljujemo se partnerskim organizacijama Fondaciji Heinrich Böll u Bosni i Hercegovini i Ambasadi Švicarske u BiH koje su podržale objavljivanje prvog izdanja Zabilježenih. Objavljivanje drugog izdanja ove knjige podržala je Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), pomažući tako da se glas o sjajnim ženama Bosne i Hercegovine nastavi širiti.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-36-6
  • Page Count: 292
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian
Predgovor drugom izdanju

Predgovor drugom izdanju
(Foreword to second edition)

Predgovor

Predgovor
(Foreword)

Dvije zaboravljene vladarice

Dvije zaboravljene vladarice
(Two forgotten rulers)

UVOD – Period austrougarske uprave

UVOD – Period austrougarske uprave
(INTRODUCTION - Austro-Hungarian period)

I DIO: 1914–1941. Žene kroz smjenjivanje epoha

I DIO: 1914–1941. Žene kroz smjenjivanje epoha
(PART I: 1914-1941. Women through epochs)

II DIO: 1941–1945. Drugi svjetski rat i iskustva bosanskohercegovačkih žena

II DIO: 1941–1945. Drugi svjetski rat i iskustva bosanskohercegovačkih žena
(PART II: 1941-1945. World War II and Bosnian women experience)

III DIO: 1945–1990. Žene u socijalizmu – od ubrzane emancipacije do ubrzane repatrijarhalizacije

III DIO: 1945–1990. Žene u socijalizmu – od ubrzane emancipacije do ubrzane repatrijarhalizacije
(PART III: 1945-1990. Women in socialism - from the accelerated emancipation to accelerated repatriarchalization)

IV DIO: Devedesete, rat i nakon rata u Bosni i Hercegovini

IV DIO: Devedesete, rat i nakon rata u Bosni i Hercegovini
(PART IV: The Nineties, the war and after the war in Bosnia and Herzegovina)

V DIO: Granice milenija, sadašnjost

V DIO: Granice milenija, sadašnjost
(PART V: Limits of the millennium, present)

UMJESTO ZAKLJUČKA: Ženska civilna scena u Bosni i Hercegovini

UMJESTO ZAKLJUČKA: Ženska civilna scena u Bosni i Hercegovini
(CONCLUSION: Female civil sector in Bosnia and Herzegovina)

Crtica o Rozi

Crtica o Rozi
(Note on Rosa)

Crtica o usisivaču

Crtica o usisivaču
(Note on vacuum cleaner)

Biobilješke o autoricama, autorima, saradnici i priređivačici

Biobilješke o autoricama, autorima, saradnici i priređivačici
(Bio-notes about authors, creators, associates and organizers)

Literatura

Literatura
(Literature)