The feminist reading of social phenomena Cover Image

Feministička čitanja društvenih fenomena
The feminist reading of social phenomena

Contributor(s): Emina Bošnjak (Editor), Saša Gavrić (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Language and Literature Studies, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Human Rights and Humanitarian Law, Communication studies, Sociology, Theology and Religion, Labor relations, Social differentiation, Health and medicine and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: feminist reading; social phenomenon; Žarana Papić; abortion; mariage; feminism; film; homosexuality; internet; language; literature; culture; human rights; matriarchy; medicine; media;
Summary/Abstract: Ova knjiga je rezultat zajedničkog rada polaznica i polaznika Feminističke škole Žarana Papić i nastala je kao plod dvosemestralnog obrazovanja o aktualnim društvenim pitanjima iz perspektive feminističke teorije i prakse. Budući da autorice i autor dolaze iz različitih profesionalnih sfera i različitih polja interesovanja, utoliko je i ova knjiga protkana interdisciplinarnim pristupom različitim društvenim fenomenima, što ovu knjigu čini dodatno zanimljivom koliko i edukativnom. Iako je feminizam, kao marginalizirani društveni pokret u 21. stoljeću kojeg se često degradira i promovira u trivijalnu doktrinu, uglavnom izopćen iz bosanskohercegovačkih akademskih kurikuluma, ova knjiga je pokušaj da se feminizmu u javnom diskursu da prostora kao kredibilnoj kritičkoj teoriji aktualnih društvenih procesa. Budući da živimo u društvu ispresjecanom patrijarhalnom političkom kulturom, feministička teorija čini se obećavajućom za buđenje aktivizma i rađanje konstruktivne kritike društva. Otuda, cilj ovog pojmovnika i jeste provociranje čitatelja/ke na razmišljanje o pojavama koje nas okružuju, a o kojima se u javnom i akademskom diskursu uglavnom ne govori. Sveopća indoktrinacija javnog mnijenja kroz ponavljanje ustaljenih društvenih normi, koje nameću i teme o kojima se smije odnosno ne smije razgovarati, dovela je do pasivizacije društva i nedostatka građanskog obrazovanja o pojedinim, u ovoj knjizi zastupljenim, temama.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-40-3
  • Page Count: 252
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian
PREDGOVOR

PREDGOVOR
(FOREWORD)

ABORTUS

ABORTUS
(ABORTION)

BRAK

BRAK
(MARRIAGE)

FEMINIZM

FEMINIZM
(FEMINISMS)

FILM

FILM
(FILM)

HOMOSEKSUALNOST

HOMOSEKSUALNOST
(HOMOSEXUALITY)

INTERNET

INTERNET
(INTERNET)

JEZIK

JEZIK
(LANGUAGE)

KNJIŽEVNOST

KNJIŽEVNOST
(LITERATURE)

KULTURA

KULTURA
(CULTURE)

LJUDSKA PRAVA

LJUDSKA PRAVA
(HUMAN RIGHTS)

MATRIJARHAT

MATRIJARHAT
(MATRIARCHY)

MEDICINA

MEDICINA
(MEDICINE)

MEDIJI

MEDIJI
(MEDIA)

NASILJE

NASILJE
(VIOLENCE)

PATRIJARHAT

PATRIJARHAT
(PATRIARCHY)

POLITIKA

POLITIKA
(POLITICS)

PORNOGRAFIJA

PORNOGRAFIJA
(PORNOGRAPHY)

PREKARIJAT

PREKARIJAT
(PRECARIAT)

RAT

RAT
(WAR)

RELIGIJA

RELIGIJA
(RELIGION)

ROD

ROD
(GENDER)

RODNI IDENTITET

RODNI IDENTITET
(GENDER IDENTITY)

SILOVANJE

SILOVANJE
(RAPE)

SLIKA TIJELA

SLIKA TIJELA
(BODY IMAGE)

SPOL

SPOL
(SEX)

ŽENE I TRŽIŠTE RADA

ŽENE I TRŽIŠTE RADA
(WOMEN AND THE LABOR MARKET)

UMJETNOST

UMJETNOST
(ART)

O AUTORICAMA, AUTORU I ŠKOLI

O AUTORICAMA, AUTORU I ŠKOLI
(ABOUT THE AUTHOR AND SCHOOL)