Waiting for equality. Content analysis of print media reporting on LGBT topics in 2011 and 2012 Cover Image

Čekajući ravnopravnost. Analiza sadržaja izvještavanja pisanih medija o LGBT temama u 2011. i 2012. godini
Waiting for equality. Content analysis of print media reporting on LGBT topics in 2011 and 2012

Author(s): Kristina Ljevak, Jasmina Čaušević
Contributor(s): Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Human Rights and Humanitarian Law, Communication studies, Sociology, Social differentiation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: LGBT community; equality; human rights; media reporting; print media;
Summary/Abstract: Pred vama se nalazi druga medijska analiza sadržaja izvještavanja pisanih medija o LGBT temama u izdanju Sarajevskog otvorenog centra. Mediji predstavljaju moćan instrument kojim se vrši uticaj na stavove i ponašanje publike. Cilj našeg kontinuiranog praćenja štampanih medija u BiH jeste dobivanje slike o načinu na koji su LGBT osobe i njihov život prestavljeni u medijima. Analiza pokazuje način izvještavanja medija i njihov uticaj na javno mnijenje i ona je polazna tačka za prepoznavanje i ukazivanje na negativne obrasce pisanja (senzacionalizacija, seksualizacija i stereotipizacija), tradicionalističko-patrijahalni pristup LGBT temama. Također, analiza je i instrument mjerenja pomaka ka željenoj pozitivnoj vidljivosti LGBT osoba u štampanim medijima i temelj za pisanje preporuka za bolje etičko i profesionalno izvještavanje bh. novinarki i novinara. Tim Sarajevskog otvorenog centra se zahvaljuje Jasmini Čaušević i Kristini Ljevak na iskazanoj volji za saradnjom, našoj partnerskoj organizaciji ILGA-Europe, te onima koji_e intenzivno rade na jačanju poštivanja ljudskih prava, pa samim time i prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini!

  • Print-ISBN-13: 978-9958-9959-8-9
  • Page Count: 68
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian