LGBT rights in Bosnia and Herzegovina: Political parties Cover Image

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Političke partije
LGBT rights in Bosnia and Herzegovina: Political parties

Contributor(s): Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Politics, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Government/Political systems
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: rights and freedoms; LGBT; political parties; BiH; homophobia; anti-discrimination;
Summary/Abstract: Osnovni cilj četvrte studije koja je sprovedena u okviru sektoralnih istraživanja projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba bio je ispitati stavove političara_ki, odnosno političkih partija o LGBT osobama u BiH i ukazati na probleme koji su prisutni u ovom sektoru. Evidentno postojanje otpora u društvu prema LGBT osobama direktno se reflektuje na političke partije u BiH. Međutim, ne samo da postoji svojevrsni otpor, već je ova analiza pokazala da je izražena izuzetno slabo razvijena svijest političkih subjekata o prisutnosti i potrebama LGBT osoba u društvu. Tome u prilog ide činjenica da gotovo nijedna politička partija (osim Naše stranke) nije posvetila nimalo prostora LGBT osobama u svojim dokumentima (statut, politički i izborni program). Velike političke partije (bez obzira na ideološku orijentaciju) vođene interesima osvajanja vlasti, odnosno dobijanja povjerenja što većeg biračkog tijela, po pravilu zanemaruju gotovo sve marginalizovane grupe, pa samim tim i LGBT osobe. Naša stranka, kao mala politička partija građanske provenijencije, u odnosu na ostale partije koje su zahvaćene ovom analizom pokazala je najveći iskorak u smislu prihvatanja LGBT zajednice kao ravnopravnog člana društva. Na ovaj način se svakako šalje pozitivna poruka LGBT zajednici da borba za prava nije uzaludna, te da još snažnijim i konkretnijim aktivnostima kroz politički angažman treba nastaviti u tom smjeru. Sa druge strane, pojedini sagovornici_e koji su članovi i članice desno orijentisanih političkih partija izrazili su senzibilitet i razumijevanje prema problemima LGBT zajednice. Ipak, oni mogu predstavljati samo izuzetke koji potvrđuju pravilo da postoji otpor prema ovoj populaciji na nivou čitave političke partije. Ocjenjujući da su mentalitet građana, tradicija i religija, strah od nepoznatog, neznanje, loš ekonomski standard, postojanje “većih problema“ i sl. glavni uzroci homofobije i otpora prema LGBT zajednici u društvu, intervjuisani sagovornici i sagovornice samo su pokazali nedostatak senzibiliteta i nespremnost da prihvate da su, kao dio tog istog društva, i sami odgovorni za postojeće stanje. Osim konstatovanja problema, ova studija je ponudila i konkretne preporuke u cilju podizanja senzibiliteta političara_ki prema LGBT osobama. U tom smislu smatramo da je jedan od glavnih koraka ka ostvarivanju pomenutog cilja organizovanje seminara i radionica koje bi razvijale svijest o postojanju LGBT osoba što bi predstavljalo i prvi korak ka prihvatanju ove zajednice kao ravnopravnog člana društva.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-577-10-9
  • Page Count: 69
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian
UVOD

UVOD
(INTRODUCTION)

METODOLOGIJA I ANALITIČKI OKVIR

METODOLOGIJA I ANALITIČKI OKVIR
(METHODOLOGY AND ANALYTICAL FRAMEWORK)

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

REZULTATI ISTRAŽIVANJA
(RESEARCH RESULTS)

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK
(CONCLUSION)

PREPORUKE

PREPORUKE
(RECOMMENDATIONS)

OGRANIČENJA STUDIJE

OGRANIČENJA STUDIJE
(STUDY LIMITATIONS)

IZVORI

IZVORI
(SOURCES)

APPENDIX: RJEČNIK LGBT POJMOVA

APPENDIX: RJEČNIK LGBT POJMOVA
(APPENDIX: LGBT TERMS GLOSSARY)

O AUTORU_ICAMA

O AUTORU_ICAMA
(ABOUT AUTHORS)