Towards positive practices. Media Reporting in 2013 on LGBT issues in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Ka pozitivnim praksama. Izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini
Towards positive practices. Media Reporting in 2013 on LGBT issues in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Lejla Huremović, Kristina Ljevak, Jasmina Čaušević
Contributor(s): Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Media studies, Human Rights and Humanitarian Law, Communication studies, Sociology
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: positive practices; LGBT issues; media reporting; BiH;
Summary/Abstract: Analiza koja je pred vama još jedna je u nizu publikacija u okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, koji finansira Evropska unija, a realizuju ga Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE. Ova analiza Izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini doprinosi kontinuiranom praćenju medija koje Sarajevski otvoreni centar provodi već treću godinu zaredom. Monitoring medijskog izvještavanja tokom 2013. godine razlikuje se od prethodna tri jer se proširuje medijski prostor za analizu, tako da se u ovoj publikaciji, pored štampanih medija, pokazuje na koji način se i ostali mediji – televizija, radio i online mediji – bave LGBT pitanjima. U uvodnom dijelu se skreće pažnja na neke rezultate istraživanja koji su pokazali kako LGBT osobe vide rad medija kada je u pitanju pisanje o njima i njihovim potrebama i problemima, kao i na zakonski okvir koji uređuje medijski prostor u BiH, te na politike društvenih prilika u kojima se izvještava o ovoj marginalizovanoj i ranjivoj grupi. U metodološkim napomenama opisan je način rada na ovom istraživanju i predstavljen materijal koji su autorice podvrgle dekonstruisanju. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je predstaviti medijsku sliku u 2013. godini kada su LGBT teme u pitanju, te kroz paralelnu analizu profesionalno najreprezentativnijih i najmanje profesionalnih i etičkih medijskih objava pokazati koje su to dobre, odnosno loše novinarske prakse. Cilj je, također, bio predložiti i moguće smjernice za prevazilaženje negativnih profesionalnih praksi u medijskom izvještavanju u BiH. Kroz osvrt na medijsku kulturu dati su odgovori na pitanje zašto je važno analizirati medijske sadržaje vezane za marginalizovane grupe. Centralni dio analize predstavlja komparativni prikaz najpozitivnijih i najnegativnijih primjera medijskog izvještavanja, uz argumentovano iznošenje pozitivne odnosno negativne kritike materijala. Na kraju se nalaze opšti zaključci kojima se daje cjelokupna slika situacije u poređenju sa situacijom iz prethodnih godina, kao i specifične preporuke za svaki od analiziranih medija koji bi mogli da pomognu novinarkama i novinarima da unaprijede svoj rad. Sveukupno, u praćenoj dnevnoj i periodičnoj štampi, na internetu, radiju i televiziji, od januara do decembra 2013. godine pojavilo se 1415 medijskih objava. U štampanim medijima ukupno je objavljeno 799 tekstova, na televiziji je bilo 104 priloga, na portalima je objavljeno 508 tekstova, dok su na radiju bila samo 4 priloga vezana za LGBT pitanja. Na ovom mjestu napominjemo da su se LGBT teme pojavljivale i na nekim drugim online portalima, te televizijama i televizijskim emisijama koje nisu bile unaprijed označene za medijski monitoring. Uopšteni zaključak bio bi da se, i pored mnogobrojnih neetičnih i neprofesionalnih primjera izvještavanja, otvorio prostor za optimizam, jer se broj medijskih objava o LGBT relevantnim temama značajno povećao u odnosu na prethodnu godinu, a u načinu pisanja novinara_ki čita se dosljednost u bavljenju LGBT temama, te istraživački pristup koji rezultira kvalitetnijim člancima. Iako su se ove godine prvi put pratila izvještavanja televizija, radiostanica i webportala, ohrabruje veliki broj njihovih medijskih objava, posebno na internetu. Treba pohvaliti domaće TV kuće koje su, sve zajedno, više od dva sata svog prostora (preko 120 minuta) posvetile LGBT temama, vrijeme koje nije zanemarivo kada se uporedi sa minutažom koju dobijaju druge manjinske grupe. S obzirom na to da se štampani mediji prate već treću godinu zaredom, imamo preciznu sliku o tome da se broj tekstova povećava: u odnosu na prošlu godinu, broj štampanih priloga porastao je za 277, te je u skladu s tim u porastu i pisanje o temama iz BiH i pozitivni tekstovi (u prošloj godini bilo ih je samo 28, dok ih je ove godine čak 173).

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-15-1
  • Page Count: 60
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian