Waiting for Equality 3. Analysis of the print media reporting on LGBT issues in Bosnia and Herzegovina in 2012, 2013 and 2014 Cover Image

Čekajući ravnopravnost 3. Analiza izvještavanja štampanih medija o LGBT temama u BiH u 2012, 2013. i 2014. godini
Waiting for Equality 3. Analysis of the print media reporting on LGBT issues in Bosnia and Herzegovina in 2012, 2013 and 2014

Author(s): Sandra Zlotrg, Lejla Huremović, Kristina Ljevak
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Media studies, Communication studies, Sociology, Social differentiation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: LGBT; media reporting; equality; BiH; printed media; text analysis;
Summary/Abstract: Analiza predstavlja pregled praćenja izvještavanja o LGBT temama u štampanim medijima u Bosni i Hercegovini. Kako se tri godine zaredom pratilo medijsko izvještavanje, u ovoj medijskoj analizi će biti dat pregled svake godine, kao i poređenje, u svrhu dobijanja generalnih zaključaka i preporuka za budući rad medija. Ova analiza pruža sveobuhvatnu sliku medijskog izvještavanja za period 2012–2014. Uporedit ćemo načine izvještavanja štampanih medija od 2012. godine do danas. Svake godine pratile smo kakva se terminologija koristi, koji su stereotipi prisutni, koje se teme obrađuju, koliko se izvještava o dešavanjima u BiH u odnosu na dešavanja iz regije i svijeta te smo predstavljale negativne i pozitivne primjere. U drugom dijelu analize govorimo o terminima koji su najčešće korišteni u toku ove tri godine, te na koji način samo korištenje terminologije može da implicira stav novinara_ke u odnosu na LGBT osobe. Govorit ćemo i o tome koliko naslovi uopšte odražavaju sadržaj samog teksta. Ukazat ćemo na problem da mediji, svjesno ili nesvjesno, fotografijama, naslovima i podnaslovima izazivaju paniku. Treći dio analize predstavlja statistički pregled pisanja o LGBT temama u štampanim medijima u prethodne tri godine. Nadalje, kroz konkretne primjere date su, za svaku godinu, dobre i loše prakse medijskog izvještavanja. Na kraju analize donosimo sveobuhvatne zaključke i preporuke do kojih smo došle kontinuiranim praćenjem i analiziranjem medijskog izvještavanja u Bosni i Hercegovini.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-22-9
  • Page Count: 70
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian