Nations and Empires. István Diószegi is Eighty Years Old Cover Image

Nemzetek és birodalmak. Diószegi István 80 éves
Nations and Empires. István Diószegi is Eighty Years Old

Contributor(s): István Majoros (Editor), Béla Háda (Editor), Dávid Ádám Ligeti (Editor), Zoltán Maruzsa (Editor), Krisztina Merényi (Editor)
Subject(s): History, Cultural history, Comparative history, Diplomatic history, Economic history, Ethnohistory, History of ideas, Military history, Political history, Social history, Modern Age, Recent History (1900 till today), 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
Keywords: Nation; empires; Austro-Hungarian Monarchy; Great Powers; Hungary; Central Europe; democracy; risorgimento; Eastern Academy;
Summary/Abstract: This book has been published as Festschrift on the occasion of the eightieth anniversary of Professor István Diószegi. 47 of his colleagues have contributed studies to this book dealing with the manifold questions István Diószegi has raised regarding the history of the 19th and 20th centuries.

  • Print-ISBN-13: 978-963-284-163-2
  • Page Count: 674
  • Publication Year: 2010
  • Language: French, German, Hungarian
Tengely és tenger közé szorulva: a francia hadiflotta 1940-1942 között

Tengely és tenger közé szorulva: a francia hadiflotta 1940-1942 között
(Between the Shaft and the Sea: The French Navy 1940 - 1942)

Az orosz gyarmatosítás néhány elméleti kérdéséhez, és az orosz kolonizáció korai szakasza

Az orosz gyarmatosítás néhány elméleti kérdéséhez, és az orosz kolonizáció korai szakasza
(Some Theoretical Questions of the Russian Colonisation and the Early Period of the Russian Colonisation)

Egy korszak vége, avagy a Lordok Háza „reformja” az ezredfordulón

Egy korszak vége, avagy a Lordok Háza „reformja” az ezredfordulón
(End of an Era or the Reforms of the House of Lords at the Turn of the Millenium)

A zulu és kosza dicsérő ének (izibongo/iibongo) tegnap és ma

A zulu és kosza dicsérő ének (izibongo/iibongo) tegnap és ma
(Zulu and Khosa Praise singing (izibongo/iibongo) Yesterday and Today)

Orosz kormányzati reformtörekvések és a reformpolitika eredményei, 1801–1811

Orosz kormányzati reformtörekvések és a reformpolitika eredményei, 1801–1811
(Government Reform Efforts and the Results of the Reform Policy in Russia, 1801-1811)

Magyarország helye Közép-Európában

Magyarország helye Közép-Európában
(Place of Hungary in Central Europe)

Imperia in emperio? Herzl Tivadar és az Uganda-terv

Imperia in emperio? Herzl Tivadar és az Uganda-terv
(Imperia in imperio? Tivadar Herzl and the Uganda Plan)

„…nálunk most es a Templomban a nyelvünk tiltva vann.” A moldvai csángók magyar nyelvű hitéletének története és jelene

„…nálunk most es a Templomban a nyelvünk tiltva vann.” A moldvai csángók magyar nyelvű hitéletének története és jelene
(Now at Us and at the Temple our Language is prohibited. The History and the Present of the Moldavian Hungarian Religious Life)

A megyei választások kérdése és az 1843. évi követutasítások

A megyei választások kérdése és az 1843. évi követutasítások
(The Question of the County Elections and Deputy Instructions in 1843)

A demokrácia arisztokráciája?

A demokrácia arisztokráciája?
(Aristocracy of the Democracy?)

Bismarck és az osztrák-magyar kiegyezés

Bismarck és az osztrák-magyar kiegyezés
(Bismarck and the Austro-Hungarian Compromise)

Franciaország keleti nyitási politikája és a magyar-francia kapcsolatok jellegzetességei (1963-1968)

Franciaország keleti nyitási politikája és a magyar-francia kapcsolatok jellegzetességei (1963-1968)
(Opening Policy of France in the East and the Characteristics of the Hungaro-French Relations (1963-1968))

A külpolitika hatása az 1870-es, 1880-as évek orosz nagyhatalmi gondolkodására

A külpolitika hatása az 1870-es, 1880-as évek orosz nagyhatalmi gondolkodására
(Impact of Foreign Policy in the 1870s and 1880s on the Russian Great Power Thinking)

A katolikus egyházi elit a századfordulón

A katolikus egyházi elit a századfordulón
(Catholic Church Elite in the Turn of the Century)

A Monarchia: örökség és emlékezet

A Monarchia: örökség és emlékezet
(Monarchy: Heritage and Memory)

Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében.

Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében.
(Grain Trade in Hungary in the First Part of the 19th Century)

A közigazgatási térfelosztás és a kisebbségi kérdés kapcsolata az 1968. évi román megyereform tükrében

A közigazgatási térfelosztás és a kisebbségi kérdés kapcsolata az 1968. évi román megyereform tükrében
(Relationship between the Administrative Subdivision and the Minority Question in the Light of the Rumanian County Reform in 1968)

Miniháború a világ tetején- az 1999. évi kargili konfliktus

Miniháború a világ tetején- az 1999. évi kargili konfliktus
(Mini War on the Top of the World - Conflict in Kargil in 1999)

Az utolsó év. Diplomáciai csatározások a spanyol-magyar kapcsola-tok nagykövetségi szintre emelésének előestéjén (1976–1977)

Az utolsó év. Diplomáciai csatározások a spanyol-magyar kapcsola-tok nagykövetségi szintre emelésének előestéjén (1976–1977)
(The Last Year. Diplomatic Battles on the Eve of the Relations between Hungary and Spain increasing to Emassy Level (1976-1977))

Risorgimento und Föderationspläne auf dem Balkan

Risorgimento und Föderationspläne auf dem Balkan
(Risorgimento and Federal Plan in the Balkans)

Andrássy Gyula zászlóalja

Andrássy Gyula zászlóalja
(Gyula Andrássy's Batallion)

Le mythe du fédéralisme en Europe centrale de 1848 à 1918

Le mythe du fédéralisme en Europe centrale de 1848 à 1918
(Myth of the Federalism in Central Europe between 1848 and 1918)

Bánffy Dezső miniszterelnök és Khuen-Héderváry Károly horvát bán „párviadala”

Bánffy Dezső miniszterelnök és Khuen-Héderváry Károly horvát bán „párviadala”
("Duel" of Dezső Bánffy Prime Minister and Károly Khuen - Héderváry, Croatian Ban)

A Krím félsziget kiürítése

A Krím félsziget kiürítése
(Evacuation of the Crimean Peninsula)

Tisza Kálmán a parlamenti felelős kormány és a megye viszonyáról

Tisza Kálmán a parlamenti felelős kormány és a megye viszonyáról
(Kálmán Tisza about the Relationship between the County and the Government Responsible to the Parliament)

Néhány megjegyzés a Molotov-Ribbentrop paktum értelmezésé-hez

Néhány megjegyzés a Molotov-Ribbentrop paktum értelmezésé-hez
(Some Remarks to the Interpretation of the Molotov - Ribbentrop Pact)

Föltámadt-e Machiavelli?

Föltámadt-e Machiavelli?
(Did Macchiavelli Resurrect?)

A Monarchia béketörekvései 1917–18-ban Arz tábornok emlékiratainak tükrében

A Monarchia béketörekvései 1917–18-ban Arz tábornok emlékiratainak tükrében
(Peace Efforts of the Monarchy in 1918-1919 on the Light of the Memory of Arz General)

A szentföldi konfliktus – világrendszer-szemléletben

A szentföldi konfliktus – világrendszer-szemléletben
(Holy Land Conflict - in World System Theory)

A szovjet kérdés a két háború közötti francia diplomáciában

A szovjet kérdés a két háború közötti francia diplomáciában
(Soviet Question in the French Diplomacy of Interwar Period)

Ausztria és a dél-tiroli autonómia

Ausztria és a dél-tiroli autonómia
(Austria and the Autonomy in South Tyrol)

A történelemtankönyvek vitája Japánban

A történelemtankönyvek vitája Japánban
(Discussion about the History Textbook in Japon)

Kádár Bécsben…

Kádár Bécsben…
(Kádár in Vienna)

Német és osztrák-magyar Közép-Európa tervezés (1914-1916)

Német és osztrák-magyar Közép-Európa tervezés (1914-1916)
(German and Austro-Hungarian Planning about Central Europe (1914-1916))

Tudományos pálya vagy köztisztviselői karrier?

Tudományos pálya vagy köztisztviselői karrier?
(Scientific or Civil Service Career?)

„Egy becsületbeli ügy”

„Egy becsületbeli ügy”
("A Matter of Honour")

A francia ellenállás és a szövetséges hatalmak (1940-1944)

A francia ellenállás és a szövetséges hatalmak (1940-1944)
(French Resistance and the Allied Powers (1940-1944))

Emlékirat és történeti valóság - Barcza György emlékiratai fényében.

Emlékirat és történeti valóság - Barcza György emlékiratai fényében.
(Memoir and Historical Reality - on the Light of the Memoirs of György Barcza)

Ausztria szerepe a dán-német egységállam helyreállításában (1851–1852. január 28.)

Ausztria szerepe a dán-német egységállam helyreállításában (1851–1852. január 28.)
(Role of Austria in the Reconstruction of the Danish-German Unity (1851-28 January 1852))

Kínai kulik Kongóban

Kínai kulik Kongóban
(Chinese Coolies in Congo)

Osztrák-magyar külügyi ingatlanok hovatartozása a Monarchia felbomlása után

Osztrák-magyar külügyi ingatlanok hovatartozása a Monarchia felbomlása után
(Belonging of the Austro-Hungarian Foreign Immovable Estate after the Collapse of the Monarchy)

A Kominform a történeti irodalomban

A Kominform a történeti irodalomban
(Cominform in the Historical Litterature)

Integrációk szorításában

Integrációk szorításában
(In the Pressure of the Integrations)

Hogyan tanítottak nyelvet a bécsi Keleti Akadémián?

Hogyan tanítottak nyelvet a bécsi Keleti Akadémián?
(How did they teach the language in the Eastern Acadamy of Vienna?)

Kelet vagy Nyugat? David Lloyd George haditervei és hadicéljai az I. világháború idején

Kelet vagy Nyugat? David Lloyd George haditervei és hadicéljai az I. világháború idején
(East or West? War Plans and Goals of Lloyd George during the First World War)

Az első magyar vonat az orosz sztyeppén (1911)

Az első magyar vonat az orosz sztyeppén (1911)
(The First Hungarian Train on the Russian Steppe (1911))

Az Európa-gondolat fejlődéstörténete a második világháborúig

Az Európa-gondolat fejlődéstörténete a második világháborúig
(Development History of the European Idea to the Second World War)

A kötet szerzői

A kötet szerzői
(Authors)