Bosnia is ... Ours! Myths and Stereotypes about Statehood, National and Religious Identity and Affiliation of Bosnia in Recent History Textbooks Cover Image
  • Price 3.00 €

Bosna je … naša! Mitovi i stereotipi o državnosti, nacionalnom i vjerskom identitetu te pripadnosti Bosne u novijim udžbenicima povijesti
Bosnia is ... Ours! Myths and Stereotypes about Statehood, National and Religious Identity and Affiliation of Bosnia in Recent History Textbooks

Author(s): Damir Agičić
Subject(s): History, Education, Middle Ages, Modern Age, Recent History (1900 till today), School education, Historical revisionism
Published by: Institut za istoriju
Summary/Abstract: Važnost udžbenika u izvođenju nastave povijesti gotovo je posvuda u svijetu vrlo velika. Istraživanja provedena u nekim tranzicijskim zemljama pokazuju da je udžbenik na prvom mjestu od svih didaktičko-metodičkih sredstava koja stoje na raspolaganju nastavnicima. U tranzicijskim je zemljama značenje udžbenika u nastavnom procesu tim veće jer je udžbenik shvaćen kao “katalog” znanja i često jedina ispravna interpretacija povijesti, odnosno jer se pretpostavlja da su u njemu sadržane “povijesne istine”. (Na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije sustav školstva čak ni ne dopušta nastavnicima mnogo slobode u njihovu radu niti su nastavnici spremni da se tom slobodom služe.)

  • Page Range: 139-160
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2003
  • Language: Croatian