Studia Theologica Doctoralia vol. XV. From discursive theology to theological hymns: the doxological mission of current theological research Cover Image
 • Offer for Individuals Only 25.00 €

Studia Theologica Doctoralia vol. XV. De la teologia rostită la cântul teologic: Misiunea doxologică a cercetării teologice, astăzi.
Studia Theologica Doctoralia vol. XV. From discursive theology to theological hymns: the doxological mission of current theological research

From discursive theology to theological hymns: the doxological mission of current theological research

Contributor(s): Viorel Sava (Editor), Pablo Argárate (Editor), Jack Khalil (Editor), Vantsos Miltiadis (Editor), Gabriel-Alin Piștea (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Comparative Studies of Religion, Religion and science , Sociology of Religion, History of Religion, Psychology of Religion
Published by: Editura Doxologia

 • E-ISBN-13: 978-3-9504741-4-5
 • Print-ISBN-13: 978-630-301-089-2
 • Page Count: 574
 • Publication Year: 2023
 • Language: English, Romanian, French
The Hymn of Elder Simeon in Luke 2: 29-32. Its Narrative Context and Theology

The Hymn of Elder Simeon in Luke 2: 29-32. Its Narrative Context and Theology
(The Hymn of Elder Simeon in Luke 2: 29-32. Its Narrative Context and Theology)

 • Price: 3.00 €
„Fericirile” în varianta lucanică. O perspectivă exegetică și teologică (Lc. 6, 20-23)

„Fericirile” în varianta lucanică. O perspectivă exegetică și teologică (Lc. 6, 20-23)
("Happiness" in the Lucan version. An exegetical and theological perspective (Lk. 6, 20-23))

 • Price: 3.00 €
Misiunea Bisericii în lumina Epistolei către Filipeni 1, 1-2, 18

Misiunea Bisericii în lumina Epistolei către Filipeni 1, 1-2, 18
(The Mission of the Church in Light of Philippians 1:1-2:18)

 • Price: 3.00 €
Patristic views on the relationship between man and animals

Patristic views on the relationship between man and animals
(Patristic views on the relationship between man and animals)

 • Price: 3.00 €
„Teologhisiri” la un mileniu distanţă. Sfântul Simeon şi „noii teologi”

„Teologhisiri” la un mileniu distanţă. Sfântul Simeon şi „noii teologi”
("Theologisms" a millennium away. Saint Simeon and the "new theologians")

 • Price: 3.00 €
Inter-Christian Relations at the beginning of the 20th century: The Contribution of the Ecumenical Patriarchate to the Development of Relations among Christian Churches

Inter-Christian Relations at the beginning of the 20th century: The Contribution of the Ecumenical Patriarchate to the Development of Relations among Christian Churches
(Inter-Christian Relations at the beginning of the 20th century: The Contribution of the Ecumenical Patriarchate to the Development of Relations among Christian Churches)

 • Price: 3.00 €
Porunca iubirii aproapelui și rolul ei fundamental în mântuirea creștinului, reflectată în opera Sf. Iustin cel Nou de la Celie și a părintelui Dumitru Stăniloae

Porunca iubirii aproapelui și rolul ei fundamental în mântuirea creștinului, reflectată în opera Sf. Iustin cel Nou de la Celie și a părintelui Dumitru Stăniloae
(The commandment of love of neighbor and its fundamental role in the salvation of the Christian, reflected in the work of St. Justin the New of Celie and Father Dumitru Stăniloae)

 • Price: 3.00 €
Integrarea cântării religioase ca ipostaziere a misiunii educaționale a Bisericii

Integrarea cântării religioase ca ipostaziere a misiunii educaționale a Bisericii
(The integration of religious song as a juxtaposition of the educational mission of the Church)

 • Price: 3.00 €
Viziunea pluralistă a sensului vieții sau viața fără nici un sens. Câteva considerații teologice pe marginea unor reflecții filosofice

Viziunea pluralistă a sensului vieții sau viața fără nici un sens. Câteva considerații teologice pe marginea unor reflecții filosofice
(Pluralist view of the meaning of life or life without meaning. Some theological considerations on some philosophical reflections)

 • Price: 3.00 €
Unitarianism și Trinitate în penticostalismul global. O analiză teologică ortodoxă

Unitarianism și Trinitate în penticostalismul global. O analiză teologică ortodoxă
(Unitarianism and the Trinity in Global Pentecostalism. An Orthodox Theological Analysis)

 • Price: 3.00 €
The influence of the family environment on the development of the unborn child

The influence of the family environment on the development of the unborn child
(The influence of the family environment on the development of the unborn child)

 • Price: 3.00 €
Caracterul edificator al anxietății existențiale la Søren Kierkegaard. Interferențe cu teologia ortodoxă

Caracterul edificator al anxietății existențiale la Søren Kierkegaard. Interferențe cu teologia ortodoxă
(The edifying character of existential anxiety in Søren Kierkegaard. Interferences with Orthodox Theology)

 • Price: 3.00 €
Asistența religioasă specifică unor Capelanate militare din Orient (India, Sri Lanka, Coreea de Sud și Israel)

Asistența religioasă specifică unor Capelanate militare din Orient (India, Sri Lanka, Coreea de Sud și Israel)
(Religious assistance specific to military chaplaincies in the East (India, Sri Lanka, South Korea and Israel))

 • Price: 3.00 €
Părintele duhovnicesc – un adevărat medic de suflete

Părintele duhovnicesc – un adevărat medic de suflete
(The spiritual father - a true doctor of souls)

 • Price: 3.00 €
Aspecte teologico-morale ale conceptului de „utopie”

Aspecte teologico-morale ale conceptului de „utopie”
(Theological and moral aspects of the concept of "utopia")

 • Price: 3.00 €
Implicații științifice și teologice ale muzicii și cântării sacre pentru viața creștină

Implicații științifice și teologice ale muzicii și cântării sacre pentru viața creștină
(Scientific and theological implications of sacred music and song for the Christian life)

 • Price: 3.00 €
Mișcarea religioasă Oastea Domnului – perspective la centenar (1923-2023)

Mișcarea religioasă Oastea Domnului – perspective la centenar (1923-2023)
(The Religious Movement of the Lord's Host - Centenary Perspectives (1923-2023))

 • Price: 3.00 €
Lumea textului și a limbajului religios în viziunea filosofului Paul Ricoeur

Lumea textului și a limbajului religios în viziunea filosofului Paul Ricoeur
(The world of text and religious language in the vision of the philosopher Paul Ricoeur)

 • Price: 3.00 €
Simion Mehedinți – pedagog creștin

Simion Mehedinți – pedagog creștin
(Simion Mehedinți - Christian teacher)

 • Price: 3.00 €
Aspecte ale dezvoltării personale la Ken Wilber. O evaluare teologico-misionară

Aspecte ale dezvoltării personale la Ken Wilber. O evaluare teologico-misionară
(Aspects of personal development in Ken Wilber. A theological-missionary assessment)

 • Price: 3.00 €
A parallel reading of the Christian perception of love and the ethics of utility. Similarities and Differences

A parallel reading of the Christian perception of love and the ethics of utility. Similarities and Differences
(A parallel reading of the Christian perception of love and the ethics of utility. Similarities and Differences)

 • Price: 3.00 €
Arhiereul Gurie Grosu și reforma calendaristică în Basarabia

Arhiereul Gurie Grosu și reforma calendaristică în Basarabia
(Archbishop Gurie Grosu and the calendar reform in Bessarabia)

 • Price: 3.00 €
Considerații privind Fondul Bisericesc în perioada Mitropolitului Visarion Puiu

Considerații privind Fondul Bisericesc în perioada Mitropolitului Visarion Puiu
(Considerations on the Church Fund in the period of Metropolitan Visarion Puiu)

 • Price: 3.00 €
Problema școlilor de cântareți bisericești din Mitropolia Moldovei și Sucevei la sfârșitul secolului al XIX-lea și debutul secolului al XX-lea

Problema școlilor de cântareți bisericești din Mitropolia Moldovei și Sucevei la sfârșitul secolului al XIX-lea și debutul secolului al XX-lea
(The Abbot Antipa from Calapodești (1816-1882), 3 years of life in the Monastery of "All Saints of Romania and Athon" Bucium, Iasi)

 • Price: 3.00 €
Cuviosul Antipa de la Calapodești (1816-1882), 3 ani de viețuire în Mănăstirea „Tuturor Sfinților Români și ai Athonului” Bucium, Iași

Cuviosul Antipa de la Calapodești (1816-1882), 3 ani de viețuire în Mănăstirea „Tuturor Sfinților Români și ai Athonului” Bucium, Iași
(The Abbot Antipa from Calapodești (1816-1882), 3 years of life in the Monastery of "All Saints of Romania and Athon" Bucium, Iasi)

 • Price: 3.00 €
Unificarea învățământului teologic-seminarial din Principatele Române, prin Legea Instrucțiunii Publice

Unificarea învățământului teologic-seminarial din Principatele Române, prin Legea Instrucțiunii Publice
(Unification of the theological-seminary education in the Romanian Principalities, through the Law of Public Instruction)

 • Price: 3.00 €
Personajul colectiv, model de pocăinţă pentru comunitatea pastorală contemporană – reflectare imnografică triodală

Personajul colectiv, model de pocăinţă pentru comunitatea pastorală contemporană – reflectare imnografică triodală
(The collective character, model of repentance for the contemporary pastoral community - a triodal hymnographic reflection)

 • Price: 3.00 €
Părintele Profesor Dr. Viorel Sava, la aniversarea a 60 de ani de la naștere

Părintele Profesor Dr. Viorel Sava, la aniversarea a 60 de ani de la naștere
(Father Professor Dr. Viorel Sava, on the 60th anniversary of his birth)

 • Price: 3.00 €
Părintele Profesor Doctor Viorel Sava, la aniversarea a 60 de ani de la naștere – activitatea ştiințifică

Părintele Profesor Doctor Viorel Sava, la aniversarea a 60 de ani de la naștere – activitatea ştiințifică
(Father Professor Doctor Viorel Sava, on the 60th anniversary of his birth - scientific activity)

 • Price: 3.00 €
Peace as a liturgical petition in St. John Chrysostom's exegetical homilies

Peace as a liturgical petition in St. John Chrysostom's exegetical homilies
(Peace as a liturgical petition in St. John Chrysostom's exegetical homilies)

 • Price: 3.00 €
Perspective ale isihasmului creștin răsăritean în spațiul spiritual contemporan

Perspective ale isihasmului creștin răsăritean în spațiul spiritual contemporan
(Perspectives of Eastern Christian Isaism in the Contemporary Spiritual Space)

 • Price: 3.00 €
De „Mistique Ordonnances” du Prêtre (II): Les „Prières du Lucernaire” des Vêpres et leurs significations théologiques, liturgiques et spirituelles

De „Mistique Ordonnances” du Prêtre (II): Les „Prières du Lucernaire” des Vêpres et leurs significations théologiques, liturgiques et spirituelles
(The "Mistic Ordinances" of the Priest (II): The "Lucern Prayers" of Vespers and their theological, liturgical and spiritual significance)

 • Price: 3.00 €
A doua anafora antiohiană a celor Doisprezece Apostoli – o traducere în română

A doua anafora antiohiană a celor Doisprezece Apostoli – o traducere în română
(The Second Antiochene Anaphora of the Twelve Apostles - a translation into English)

 • Price: 3.00 €
Liturghiile siro-iacobite – prezentare și surse

Liturghiile siro-iacobite – prezentare și surse
(Syro-Jacobean Liturgies - overview and sources)

 • Price: 3.00 €
Efervescenţa imnografic-literară generată de Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului în perioada dintre secolele al VI-lea şi al VII-lea reflectată în cărţile de slujbă ortodoxe

Efervescenţa imnografic-literară generată de Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului în perioada dintre secolele al VI-lea şi al VII-lea reflectată în cărţile de slujbă ortodoxe
(The hymnographic-literary effervescence generated by the Feast of the Nativity of the Mother of God in the period between the 6th and 7th centuries reflected in Orthodox mass books)

 • Price: 3.00 €
Elemente mariologice de spiritualitate liturgică în scrierile autorilor creștini timpurii

Elemente mariologice de spiritualitate liturgică în scrierile autorilor creștini timpurii
(Mariological elements of liturgical spirituality in the writings of early Christian authors)

 • Price: 3.00 €
Învățătura creștină despre Sfânta Cruce în creația imnografică a Sfântului Teodor Studitul (759-826)

Învățătura creștină despre Sfânta Cruce în creația imnografică a Sfântului Teodor Studitul (759-826)
(Christian teaching on the Holy Cross in the hymnography of Saint Theodore the Studite (759-826))

 • Price: 3.00 €
Preoții și Preoția din perspectiva Mitropolitului profesor Irineu Mihălcescu

Preoții și Preoția din perspectiva Mitropolitului profesor Irineu Mihălcescu
(Priests and Priesthood from the perspective of Metropolitan Professor Irineu Mihălcescu)

 • Price: 3.00 €
Sfânta Liturghie – cânt teologic și școală a rugăciunii

Sfânta Liturghie – cânt teologic și școală a rugăciunii
(Divine Liturgy - theological song and school of prayer)

 • Price: 3.00 €
The Doxological and Eucharistic Theology of Paschal Hymnography and Mystagogy

The Doxological and Eucharistic Theology of Paschal Hymnography and Mystagogy
(The Doxological and Eucharistic Theology of Paschal Hymnography and Mystagogy)

 • Price: 3.00 €
Imnografii Întâmpinării – analiză istorică și hermeneutică teologico- liturgică. Studiu de caz: imnografia zilei de 2 februarie

Imnografii Întâmpinării – analiză istorică și hermeneutică teologico- liturgică. Studiu de caz: imnografia zilei de 2 februarie
(The liturgical and theological hermeneutical analysis of the liturgical hymnographs of the Presentation. Case study: hymnography of February 2)

 • Price: 3.00 €
Sfântul Paisie Velicikovski, trăirea și lucrarea duhovnicească în obștea Schitului Sfântul Ilie din Muntele Athos

Sfântul Paisie Velicikovski, trăirea și lucrarea duhovnicească în obștea Schitului Sfântul Ilie din Muntele Athos
(St. Paisie Velicikovski, spiritual life and work in the monastery of St. Elijah's Hermitage in Mount Athos)

 • Price: 3.00 €
Toggle Accessibility Mode