Research on Regulation, Availability and Practice of Abortion in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Istraživanje o regulaciji, dostupnosti i praksi abortusa u Bosni i Hercegovini
Research on Regulation, Availability and Practice of Abortion in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Delila Hasanbegović Vukas
Contributor(s): Darko Pandurević (Editor), Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Civil Law, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Health and medicine and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; legislation; regulation; health; women; abortion; availability; practice;
Summary/Abstract: U ovoj publikaciji predstavljamo i analiziramo pravnu regulaciju, dostupnost, pristupe i prakse abortusa u Bosni i Hercegovini. U prvom dijelu predstavljamo i analiziramo međunarodni i domaći pravni okvir koji regulira pitanje abortusa i seksualnih i reproduktivnih prava u širem smislu, s ciljem mapiranja pozitivne (važeće) regulative u ovoj oblasti, identificiranja nedostataka i prostora za unapređenje. Dakle, prvi dio izvještaja uključuje: – analizu međunarodnih dokumenata koji tretiraju seksualna i reproduktivna prava i zdravlje i – analizu zakonodavstva BiH (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko distrikt BiH) iz oblasti zdravstvene zaštite, reproduktivnog zdravlja, specifično abortusa, vođenja statističkih pokazatelja i finansiranja usluga u oblasti zdravstvenog osiguranja. U drugom dijelu predstavljamo i analiziramo prakse zdravstvenih institucija i ustanova u oblastima priznanja, uživanja i ostvarivanja prava na abortus iz perspektive dostupnosti i pristupa uslugama abortusa. Također, predstavljamo i analiziramo iskustva žena iz BiH koje su imale iskustvo abortusa. U konačnici izvještaj predstavlja rezultate/zaključke istraživanja dostupnosti abortusa, te razvija preporuke za unapređenje pristupa abortusu u BiH proizašle iz nalaza do kojih se istraživanjem došlo.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-77-9
  • Page Count: 88
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bosnian