When Feminism and Religion Meet Cover Image

Kada se sretnu feminizam i religija
When Feminism and Religion Meet

Contributor(s): Medina Mujić (Editor), Marko Oršolić (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, Gender Studies, Sociology, Theology and Religion, Islam studies, Social differentiation, Demography and human biology, Sociology of Religion, Identity of Collectives
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: Feminism; Religion; gender studies;
Summary/Abstract: Ideja o zborniku Kada se sretnu feminizam i religija nastala je nakon ciklusa seminara održanih u nekoliko bosanskohercegovačkih gradova na temu Etos rodne ravnopravnosti. Partnerski su ih organizirali IMIC Zajedno Sarajevo, TPO Fondacija iz Sarajeva i Omladinski forum iz Mostara, uz podršku Ekumenske ženske inicijative iz Omiša. Seminare su vodili doc. dr. Zilka Spahić Šiljak, dr. Drago Bojić i mr. sci. Božana Katava. Cilj je bio, dekonstrukcijom religijskih narativa o antropologiji čovjeka, pokazati mogućim reduciranje stereotipnih shvatanja uloge žene i muškarca u porodici i društvu, te pokazati da sveti tekstovi nude okvir i za egalitarna čitanja rodnih odnosa. Učesnici/e seminara su bili/e nastavnici/e, studenti/ce i aktivisti/ce iz Tuzle, Sarajeva i Mostara. Inspirirani teorijskim promišljanjima, ali i praktičnim refleksijama rodnih pitanja u bh. društvu, odlučili su napisati kraće tekstove za ovaj zbornik i tako doprinijeti raspravama o rodnoj ravnopravnosti. Tekstovi su produkt interpretiranja vlastitih iskustava, promišljanja, ideja, viđenja i stavova kroz različite i zasebno tematizirane narative koji predstavljaju dijelove mozaika rodne politike u našem društvu.

  • Page Count: 107
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian
Feminizam je i muško pitanje

Feminizam je i muško pitanje
(Feminism Is Also a Male Issue)

Razgovori: A kakav je vaš feminizam?

Razgovori: A kakav je vaš feminizam?
(Conversations: And What Is Your Feminism Like?)

Feminizam i islam

Feminizam i islam
(Feminism and Islam)

Olupine historije

Olupine historije
(Wrecks of History)

Muška i ženska vrata svijeta

Muška i ženska vrata svijeta
(Male and Female Gates of the World)

Krivo rebro

Krivo rebro
(Crooked Rib)

Može li žena do Boga bez muškarca?

Može li žena do Boga bez muškarca?
(Can a Woman Reach God Without a Man?)

Ummu Selemin feministički zahtjev: Gdje su žene u Božijoj Objavi?

Ummu Selemin feministički zahtjev: Gdje su žene u Božijoj Objavi?
(Ummu Selem's Feminist Request: Where Are Women in God's Revelation?)

Isus i Samarijanka

Isus i Samarijanka
(Jesus and the Samaritan woman)

Rosa Parks u džamiji

Rosa Parks u džamiji
(Rosa Parks in the Mosque)

Dobre djevojke idu u brak/raj, loše djevojke idu gdje požele!

Dobre djevojke idu u brak/raj, loše djevojke idu gdje požele!
(Good Girls Go to Marriage/Heaven, Bad Girls Go Wherever They Want!)

Biologija (ni)je sudbina

Biologija (ni)je sudbina
(Biology Is (Not) Destiny)