Impact of economic crisis on the psychological-communicational perception of young people in Bosnia and Herzegovina  Cover Image

UTJECAJ EKONOMSKE KRIZE NA PSIHOLOŠKO-KOMUNIKOLOŠKU PERCEPCIJU MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI
Impact of economic crisis on the psychological-communicational perception of young people in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Medina Mujić, Saliha Čabro-Arnautović
Subject(s): Economy
Published by: Naučno društvo za promociju i unapređenje društvenih nauka AKROASIS
Keywords: ekonomska kriza; nezaposlenost; depresija; komunikološki problem; očekivanja

Summary/Abstract: Bosna i Hercegovina kao tranzicijska zemlja okarakterisana je mnogim društveno-ekonomskim problemima, čemu je dodatno doprinjela postojeća svjetska ekonomska kriza. Međutim, uprkos postojanju svijesti o visokoj stopi nezaposlenosti, naročito među mlađom populacijom, vrlo malo je učinjeno kako od strane Vlasti, tako i od strane samih mladih ljudi. Koristeći uzorak od 107 anketiranih studenata, različitih studijskih opredjeljenja, sa područja čitave Bosne i Hercegovine, želje smo da ispitamo da li je i u kojoj mjeri, postojeće ekonomsko stanje ove države imalo utjecaja na njihovo pasivno psihološko poimanje realnosti i stavove prema budućnosti, kao i kvalitet komunikacija koje mladi danas dijele.

  • Issue Year: 3/2014
  • Issue No: 5
  • Page Range: 37-50
  • Page Count: 13
  • Language: Serbian