Interreligious Dialogue - Religion - a sword or a bridge in society Cover Image

Interreligijski dijalog - Religija - mač ili most u društvu
Interreligious Dialogue - Religion - a sword or a bridge in society

Author(s): Boris Nilević, Ivo M. Tomić, Sulejman Grozdanić, Seka Brkljača, Luka Markešić, Marko Oršolić, Vladimir Premec, Juraj Martinović, Arif Tanović, Muhammad J. Pirmoradi, Franjo Topić, Seid Huković
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Seid Huković - POZDRAVNA RIJEČ Marko Oršolić - RELIGIJA - MAČ ILI MOST Arif Tanović - RELIGIJA - MAČ ILI MOST U DRUŠTVU Vladimir Premec - RELIGIJA - MAČ ILI MOST Luka Markešić - RELIGIJA U FUNKCIJI SLOBODNOG ČOVJEKA U SLOBODNOM DRUŠTVU Sulejman Grozdanić - PRIMJER ZAJEDNiČKOG VJERSKOG ŽIVOTA U SARAJEVU U XVlIl STOLJEĆU Juraj Martinović - PREŠERNOVA PJESNiČKA VIZ[JA RELIGIJE I KAO MOSTA I KAO MAČA Boris Nilević - KATOLIČKA CRKVA I RAT U BOSNI I HERCEGOVINI 1991.-1995 Franjo Topić - KATOLIČKO POIMANJE EKUMENIZMA I D[JALOGA Mohammad J. Pirmoradi - ISLAM - MOST ILI MAČ? Ivo M. Tomić - O NEKIM BOŽANSKIM I LJUDSKIM DIMENZIJAMA LJUBAVl I MRŽNJE U ŽiDOVSKO-KRŠĆANSKOJ TRADICIJI Seka Brkljača NEKA RAZMATRANJA MUSLIMANSKIH I POIMANJA O DOBRU I ZLU U BOSNI I HERCEGOVINI U II SVJETSKOM RATU

  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 01
  • Page Range: 85-144
  • Page Count: 60
  • Language: Bosnian