P4C Philosophy for Children: Manual for The Implementation of Philosophy for Children (P4c Methods) Through Engagement Classes in Elementary School Cover Image

P4C - Filozofija za djecu: Priručnik za implementaciju filozofije za djecu (P4C metode) kroz program odjeljenske zajednice u razrednoj nastavi
P4C Philosophy for Children: Manual for The Implementation of Philosophy for Children (P4c Methods) Through Engagement Classes in Elementary School

Author(s): Elmana Cerić, Emira Tucaković, Sanela Dučić, Samija Gurdić-Gradišić, Vildana Polovina, Sedžida Hadžić, Fatima Tabaković, Asima Imamović, Ajka Karić, Sanela Mulaosmanović, Naida Gadžo, Đenita Ibrišimbegović, Emila Kunto, Muamera Masnopita, Sedina Spahić, Nejra Popara-Vragović, Đenana Hamzić, Lejla Omeragić, Lejla Vehabović-Vahida, Irma Ahmić, Ermina Bujak, Nađa Šteta, Kanita Granov, Dragana Koprivica
Contributor(s): Elmana Cerić (Editor)
Subject(s): Philosophy, Education, School education, Pedagogy
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: school education; children; philosophy; pedagogy; methods; P4c methods; class engagement;
Summary/Abstract: Dragi nastavnici i nastavnice, publikacija koju držite u rukama rezultat je zajedničkog rada grupe entuzijastičnih nastavnika razredne nastave Kantona Sarajevo i P4C trenerica TPO fondacije. Priručnik Filozofija za djecu (P4C) u osnovnim školama nastao je kao dio projekta, Program Filozofije za djecu kroz integraciju s kurikularnom reformom i aktivnostima Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, a koji TPO fondacija od 2021. godine realizira u partnerstvu s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Svrha ovog priručnika jeste ponuditi nastavnicama razredne nastave inovativni program rada odjeljenske zajednice prema P4C metodi rada, te scenarije za realizaciju ovog programa kao poticaj za razvijanje njihove nastavničke kreativnosti. U uvodnom dijelu priručnika, Elmana Cerić, međunarodno certificirana P4C trenerica, daje kratki teorijski osvrt na obrazovne potencijale filozofije za djecu (P4C) u Bosni i Hercegovini, ali i svijetu. Projekt Program Filozofije za djecu kroz integraciju s kurikularnom reformom i aktivnostima Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS sastoji se od tri faze, od kojih je faza I realizirana u šk. 2021/22. godini, a odnosila se na planiranje i realiziranje obuke koju su prošli nastavnici razredne nastave, a u organizaciji TPO fondacije i MOO KS. Edukacija nastavnika sastojala se iz teorijskog i praktičnog dijela, odnosno iz četiri modula u trajanju od po dva dana. U avgustu 2022. godine certificirano je 26 nastavnika razredne nastave Kantona Sarajevo za provođenje programa filozofije za djecu u školama, kao i za izvođenje P4C treninga za nastavnike. U fazi II projekta, program Filozofije za djecu integriran je s kurikularnom reformom i aktivnostima Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo. U ovoj fazi projekta izrađen je okvirni P4C program za rad OZ, a TPO fondacija u saradnji s nastavnicima polaznicima obuke radila je na izradi prilagođenih didaktičko-metodičkih materijala za nastavnike i implementaciju programa filozofije za djecu u IV razredu kroz sate OZ u šk. 2022/23. godini. U fazi III ovog projekta, u organizaciji Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo i TPO fondacije, realizirani su replikacioni P4C treninzi od dva modula za više od 100 nastavnika razredne nastave u Kantonu Sarajevo. Trenige su izvodili nastavnici/mentori koji su prošli obuku od četiri modula i certificirani su P4C treneri.

  • Print-ISBN-13: 978-9926-422-35-6
  • Page Count: 77
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bosnian