Evoluation of Financial Markets- II Cover Image

Finansal Piyasaların Evrimi- II
Evoluation of Financial Markets- II

Contributor(s): Cengizhan Karaca (Editor), Mehmet Fatih Buğan (Editor)
Subject(s): National Economy, Energy and Environmental Studies, Economic history, Economic policy, Economic development, Environmental interactions, Financial Markets, Accounting - Business Administration, ICT Information and Communications Technologies, Socio-Economic Research
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: financial markets; banking; risk management; markets; financial institutions;
Summary/Abstract: Given the importance and complexity of financial markets, it is necessary for everyone working in this field to keep up with current knowledge and theories. Sources such as "The Evolution of Financial Markets " can provide a deeper understanding of financial markets and offer readers current trends and practices. This book covers topics such as the evolution of financial markets, banking, risk management, markets, and institutions. The chapters in the book examine the functioning of financial markets worldwide and the tools used in these markets, the role of risk management and financial institutions, and the history and future of markets.

  • E-ISBN-13: 978-975-447-647-7
  • Print-ISBN-13: 978-975-447-647-7
  • Page Count: 304
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish, English
The FinTech Industry in Iraq: Challenges and Opportunities

The FinTech Industry in Iraq: Challenges and Opportunities
(The FinTech Industry in Iraq: Challenges and Opportunities)

Financial Performance of the US Deposit Banks: The Entropy Based Paris Method

Financial Performance of the US Deposit Banks: The Entropy Based Paris Method
(Financial Performance of the US Deposit Banks: The Entropy Based Paris Method)

Machine Learning-Based A Comparative Analysis for USA Dollar Index Prediction

Machine Learning-Based A Comparative Analysis for USA Dollar Index Prediction
(Machine Learning-Based A Comparative Analysis for USA Dollar Index Prediction)

The Comparative Performance Evaluation of Shari’ah-Compliant Asset Pricing Model and Alternative Fama-French Factor Models: Evidence from Turkey

The Comparative Performance Evaluation of Shari’ah-Compliant Asset Pricing Model and Alternative Fama-French Factor Models: Evidence from Turkey
(The Comparative Performance Evaluation of Shari’ah-Compliant Asset Pricing Model and Alternative Fama-French Factor Models: Evidence from Turkey)

Ar-Ge ile Finansal Başarısızlık Arasındaki İlişki: Bilişim Sektörü Üzerine Bir Analiz

Ar-Ge ile Finansal Başarısızlık Arasındaki İlişki: Bilişim Sektörü Üzerine Bir Analiz
(The Relationship Between R&D and Financial Failure: An Analysis on the IT Sector)

Bankacılık Sektöründe Finansal Risklerin Finansal Performansa Etkisi: BIST Ticari Bankalar Üzerinde Bir Araştırma

Bankacılık Sektöründe Finansal Risklerin Finansal Performansa Etkisi: BIST Ticari Bankalar Üzerinde Bir Araştırma
(The Impact of Financial Risks on Financial Performance in the Banking Sector: An Investigation on BIST Commercial Banks)

Çevresel Sürdürülebilirlik Performansının Bütünleşik Analizi: Zorlu Enerji Örneği

Çevresel Sürdürülebilirlik Performansının Bütünleşik Analizi: Zorlu Enerji Örneği
(Integrated Analysis of Environmental Sustainability Performance: Zorlu Energy Example)

Riske Göre Düzeltilmiş Getiri Metotları: BİST Uygulaması

Riske Göre Düzeltilmiş Getiri Metotları: BİST Uygulaması
(Risk-Adjusted Return Methods: an Application to the BIST)

Muhasebe Uygulamalarının Dijitalleşmesi: Kil Tabletlerden Akıllı Muhasebe Uygulamalarına

Muhasebe Uygulamalarının Dijitalleşmesi: Kil Tabletlerden Akıllı Muhasebe Uygulamalarına
(Digitalization of Accounting Applications: From Clay Tablets to Smart Accounting Applications)

Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Risk Management in Financial Markets)

Yeşil Portföy ve Türkiye Örnekleri

Yeşil Portföy ve Türkiye Örnekleri
(Green Portfolio and Examples from Türkiye)

İstanbul Hisse Piyasasının Evrimi: Galata Bankerlerinden Borsa İstanbul’a Yolculuk

İstanbul Hisse Piyasasının Evrimi: Galata Bankerlerinden Borsa İstanbul’a Yolculuk
(Evolution of Istanbul Stock Market: A Journey from Galata Bankers to Borsa Istanbul)

Çalışma Sermayesi, Finansal Kaldıraç ve Net Faiz Getirisinin Banka Performansı Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

Çalışma Sermayesi, Finansal Kaldıraç ve Net Faiz Getirisinin Banka Performansı Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi
(Investigation of the Effects of Working Capital, Financial Leverage and Net Interest Return on Bank Performance Using Panel Data Analysis)

Borsa İstanbul A.Ş Perakende Ticaret Endeksinde Yer Alan Firmaların Faaliyet Etkinliklerinin Finansal Performansa Etkisinin VZA İle Ölçülmesi

Borsa İstanbul A.Ş Perakende Ticaret Endeksinde Yer Alan Firmaların Faaliyet Etkinliklerinin Finansal Performansa Etkisinin VZA İle Ölçülmesi
(Measuring the Impact of the Operational Efficiency of the Companies Listed in the Borsa Istanbul Retail Trade Index on Their Financial Performance Using DEA)

Davranışsal Finans Çerçevesinde Yatırımcı Risk İştahı ve Pay Piyasası İlişkisi: Borsa İstanbul’da Sektörel Bir Araştırma

Davranışsal Finans Çerçevesinde Yatırımcı Risk İştahı ve Pay Piyasası İlişkisi: Borsa İstanbul’da Sektörel Bir Araştırma
(The Relationship between Investor Risk Appetite and Stock Market in the Framework of Behavioral Finance: A Sectoral Research in Borsa Istanbul)

Türkiye’de Kripto Para Birimlerine Gösterilen İlginin Google Trends Verileriyle Analizi

Türkiye’de Kripto Para Birimlerine Gösterilen İlginin Google Trends Verileriyle Analizi
(Analysis of the Interest in Crypto Currency in Turkey with Google Trends Data)

Dijital Çağın Finansı: Kripto Paralar

Dijital Çağın Finansı: Kripto Paralar
(Finance of the Digital Age: Cryptocurrencies)