Research on Social Sciences: Economics & Politics Cover Image

Sosyal Bilimler Üzerine Araştirmalar: Ekonomi & Politika
Research on Social Sciences: Economics & Politics

Contributor(s): Fatih Tuna (Editor), Mehmet Fatih Buğan (Editor)
Subject(s): Politics, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Economic policy, Environmental and Energy policy, Adult Education, Economic development, Environmental interactions, Financial Markets, Transport / Logistics, Russian Aggression against Ukraine
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: economy; politics; social sciences; policies;
Summary/Abstract: This book includes research conducted in the fields of economy and politics. Each chapter discusses topics such as land consolidation, agricultural input price index, female employment, income distribution, environmental Kuznets curve, blockchain technology, green logistics practices, Islamic economic thought, financing methods of participation banks. The chapters aim to contribute to the solution of problems in the economy and politics by discussing policies and strategies. The research presented is offered from both academic and practical perspectives, in a format suitable for a wide audience. This book provides a valuable resource for those interested in the economy and politics, as well as a reference source for academics, students, and professionals working in these fields.

  • E-ISBN-13: 978-975-447-465-7
  • Print-ISBN-13: 978-975-447-465-7
  • Page Count: 253
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish
Türkiye’deki Arazi Toplulaştırması Üzerine Bir Etki Analizi: Problemler, Stratejiler ve Politikalar

Türkiye’deki Arazi Toplulaştırması Üzerine Bir Etki Analizi: Problemler, Stratejiler ve Politikalar
(An Impact Analysis on Land Consolidation in Turkey: Problems, Strategies and Policies)

Türkiye’de Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve Gıda Enflasyonu Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Analizi

Türkiye’de Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve Gıda Enflasyonu Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Analizi
(Analysis of Causal Relationships Between Agricultural Input Price Index, Agricultural Products Producer Price Index and Food Inflation in Turkey)

Geçiş Ekonomileri Bağlamında Ekonomik Büyüme-Kadın İstihdamı İlişkisi

Geçiş Ekonomileri Bağlamında Ekonomik Büyüme-Kadın İstihdamı İlişkisi
(Economic Growth - Female Employment Relationship in the Context of Transition Economies)

Enflasyonun Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneğinde

Enflasyonun Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneğinde
(The Effect of Inflation on Income Distribution: The Example of Türkiye)

Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımının Gelir Düzeyine Göre Farklılaşan Ülkeler İçin Ekolojik Ayak İzi Merkezinde Sınanması

Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımının Gelir Düzeyine Göre Farklılaşan Ülkeler İçin Ekolojik Ayak İzi Merkezinde Sınanması
(Testing the Environmental Kuznets Curve Approach at the Ecological Footprint Center for Countries Differentiating According to Income Level)

Tedarik Zinciri Yönetiminde Blok Zincir Teknolojisinin Önemi

Tedarik Zinciri Yönetiminde Blok Zincir Teknolojisinin Önemi
(The Importance of Blockchain Technology in Supply Chain Management)

Karayolu Taşımacılığında Yeşil Lojistik Uygulamaları

Karayolu Taşımacılığında Yeşil Lojistik Uygulamaları
(Green Logistics Applications in Road Transport)

İslam İktisat Düşüncesinde Piyasa Olgusu - Prekapitalist Pazarlardan Küresel Kapitalist Piyasaya

İslam İktisat Düşüncesinde Piyasa Olgusu - Prekapitalist Pazarlardan Küresel Kapitalist Piyasaya
(Market Phenomenon in Islamic Economic Thought - From Pre-Capitalist Markets to Global Capitalist Market)

Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansman Yöntemleri

Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansman Yöntemleri
(Financing Methods of Participation Banks in Turkey)

Türkiye’nin Tarafsızlık Politikası: UkraynaRusya Savaşı Örneği

Türkiye’nin Tarafsızlık Politikası: UkraynaRusya Savaşı Örneği
(Turkey's Neutrality Policy: The Example of the Ukraine-Russia War)

21. Yüzyıl Türkiye’sinde Yetişkinlerin İngilizce Konuşma Sorunsalına Alternatif Bir Kurs Programı

21. Yüzyıl Türkiye’sinde Yetişkinlerin İngilizce Konuşma Sorunsalına Alternatif Bir Kurs Programı
(An Alternative Course Program to Address the Problem of Adults Speaking English in 21st Century Turkey)