Evolution of Financial Markets: Banking, Risk Management, Markets and Institutions Cover Image

Finansal Piyasaların Evrimi: Bankacılık, Risk Yönetimi, Piyasa ve Kurumlar
Evolution of Financial Markets: Banking, Risk Management, Markets and Institutions

Contributor(s): Buket Kırcı Altınkeski (Editor), Mehmet Fatih Buğan (Editor)
Subject(s): Business Economy / Management, Energy and Environmental Studies, Economic history, Economic policy, International relations/trade, Economic development, Environmental interactions, Financial Markets, Accounting - Business Administration, Socio-Economic Research
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: financial markets; banking; risk management; markets; institutions;
Summary/Abstract: Given the importance and complexity of financial markets, it is necessary for everyone working in this field to keep up with current knowledge and theories. Sources such as "The Evolution of Financial Markets: Banking, Risk Management, Markets and Institutions" can provide a deeper understanding of financial markets and offer readers current trends and practices. This book covers topics such as the evolution of financial markets, banking, risk management, markets, and institutions. The chapters in the book examine the functioning of financial markets worldwide and the tools used in these markets, the role of risk management and financial institutions, and the history and future of markets.

  • E-ISBN-13: 978-975-447-603-3
  • Print-ISBN-13: 978-975-447-603-3
  • Page Count: 329
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish, English
Çevre Dostu Yeşil Bankacılık Ürünleri ve Türkiye Uygulamaları

Çevre Dostu Yeşil Bankacılık Ürünleri ve Türkiye Uygulamaları
(Environmentally Friendly Green Banking Products and Practices in Turkey)

Bankacılıkta Risk, Basel Süreci ve Sermaye Yeterliliği

Bankacılıkta Risk, Basel Süreci ve Sermaye Yeterliliği
(Risk in Banking, the Basel Process and Capital Adequacy)

Bankacılıkta Yeni Yaklaşım: Açık Bankacılık

Bankacılıkta Yeni Yaklaşım: Açık Bankacılık
(New Approach to Banking: Open Banking)

Hisse Senedi ve Kripto Varlık Piyasası Arasında Finansal Bağlantılılık ve Risk Aktarımı

Hisse Senedi ve Kripto Varlık Piyasası Arasında Finansal Bağlantılılık ve Risk Aktarımı
(Financial Connectedness and Risk Transfer Between Equity and Crypto Asset Markets)

Yatırımcı Risk İştahı Endeksleri (RISE) ile BIST100 Endeks İlişkisi

Yatırımcı Risk İştahı Endeksleri (RISE) ile BIST100 Endeks İlişkisi
(Relationship between Investor Risk Appetite Indices (RISE) and BIST100 Index)

Petrol Piyasası ile S&P Körfez İşbirliği Konseyi Kompozit Şeriat Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi

Petrol Piyasası ile S&P Körfez İşbirliği Konseyi Kompozit Şeriat Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi
(The Correlation Between Oil and S&P GCC Sharia Index)

Bist Şehir Endekslerinde Yer Alan Firmaların Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleriyle Değerlendirilmesi: WEBDA ve LOPCOW Yöntemleriyle XSDNZ Endeksi Örneği

Bist Şehir Endekslerinde Yer Alan Firmaların Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleriyle Değerlendirilmesi: WEBDA ve LOPCOW Yöntemleriyle XSDNZ Endeksi Örneği
(Evaluation of the Financial Performances of the Companies in BIST City Indices by MCDM Methods: The Case of the XSDNZ Index with WEBDA and LOPCOW Methods)

Using Islamic Finance for Infrastructure Projects in Turkey: A Study of the Potentials, Challenges and Current Situation

Using Islamic Finance for Infrastructure Projects in Turkey: A Study of the Potentials, Challenges and Current Situation
(Using Islamic Finance for Infrastructure Projects in Turkey: A Study of the Potentials, Challenges and Current Situation)

Sosyal Sermaye ve Finansal Dayanıklılık

Sosyal Sermaye ve Finansal Dayanıklılık
(Social Capital and Financial Resilience)

Frequency Domain Causal Effects of Geopolitical Risk and Economic Uncertainty on Green Bond Market Around the Invasion of Ukraine

Frequency Domain Causal Effects of Geopolitical Risk and Economic Uncertainty on Green Bond Market Around the Invasion of Ukraine
(Frequency Domain Causal Effects of Geopolitical Risk and Economic Uncertainty on Green Bond Market Around the Invasion of Ukraine)

Davranışsal Ekonomi Bakış Açısıyla Depremlere Yönelik İnanışlar ve Gerçekler

Davranışsal Ekonomi Bakış Açısıyla Depremlere Yönelik İnanışlar ve Gerçekler
(Beliefs and Facts about Earthquakes from a Behavioral Economics Perspective)

Türev Ürün Yatırım Oranı İle Likidite Riski Arasındaki İlişki: Bist İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Türev Ürün Yatırım Oranı İle Likidite Riski Arasındaki İlişki: Bist İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma
(The Relationship between Derivatives Using and Liquidity Risk: An Evidence from Turkiye Manufacturing Sector)

Derivative Products and Accounting in Energy Markets

Derivative Products and Accounting in Energy Markets
(Derivative Products and Accounting in Energy Markets)

Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Vakıfları

Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Vakıfları
(Ottoman Cash Waqfs in General Terms)

İşletme Dışı Büyüme Stratejileri; Holdingleşme

İşletme Dışı Büyüme Stratejileri; Holdingleşme
(Firms' External Growth Strategies: Holding)

Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Ar-Ge Harcamaları Üzerine Etkisi: Kimya Sektörü Üzerine bir Uygulaması

Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Ar-Ge Harcamaları Üzerine Etkisi: Kimya Sektörü Üzerine bir Uygulaması
(The Effect of Corporate Governance Practice on R&D Expenditures: An Application on the Chemical Industry)

Makroekonomik Karar Süreçlerinde Mali Tabloların Analizi ve Muhasebe Raporlarının Önemi

Makroekonomik Karar Süreçlerinde Mali Tabloların Analizi ve Muhasebe Raporlarının Önemi
(The Importance of Analysis of Financial Statements and Accounting Reports in Macroeconomic Decision Processes)

National Innovation Systems: A Capabilities Approach

National Innovation Systems: A Capabilities Approach
(National Innovation Systems: A Capabilities Approach)

Toggle Accessibility Mode