13th International Scientific Conference - Didactic Conference 2019: Proceedings Cover Image

13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019: Sborník příspěvků
13th International Scientific Conference - Didactic Conference 2019: Proceedings

Contributor(s): Jan Válek (Editor), Peter Marinič (Editor)
Subject(s): Education, Media studies, School education, Vocational Education, Higher Education , Methodology and research technology, ICT Information and Communications Technologies, Pedagogy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: education; didactics; pedagogy;
Summary/Abstract: The field of didactics of mathematics, natural sciences and vocational education is an important area of education and training. Its importance is growing over time and, given the results of measuring different areas of pupil literacy, it can be assumed that it will not be otherwise in the future. The International Conference on Didactics, organized by the Pedagogical Faculty of Masaryk University, DTI University and The Unity of Czech Mathematicians and Physicists branch office Brno, is an important platform for sharing and developing the area of common interests of experts. The conference proceedings provide an overview of both the theoretical and practical problems in education, focusing on didactics of the above mentioned fields of study, and sharing good practice.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-9435-2
  • Page Count: 121
  • Publication Year: 2019
  • Language: Slovak, English, Czech
Illustrating mathematics in the making through history: Creating inquiry-reflective learning environment in mathematics

Illustrating mathematics in the making through history: Creating inquiry-reflective learning environment in mathematics
(Illustrating mathematics in the making through history: Creating inquiry-reflective learning environment in mathematics)

Školské podvádzanie z pohľadu žiakov – pilotné šetrenie

Školské podvádzanie z pohľadu žiakov – pilotné šetrenie
(School cheating from the pupils´point of view – a pilot research)

Teorie dělitelnosti v přípravě učitelů 1. stupně základní školy

Teorie dělitelnosti v přípravě učitelů 1. stupně základní školy
(The theory of divisibility in teaching future elementary teachers)

Vytvor Minecraft hru, zachráň svet

Vytvor Minecraft hru, zachráň svet
(Create Minecraft game, save the world)

Solving Selected Linear Diophantine Equations and Fermat's Last Theorem

Solving Selected Linear Diophantine Equations and Fermat's Last Theorem
(Solving Selected Linear Diophantine Equations and Fermat's Last Theorem)

Interakčné a komunikačné stratégie riadenia vyučovacieho procesu v súvislosti s podvádzaním

Interakčné a komunikačné stratégie riadenia vyučovacieho procesu v súvislosti s podvádzaním
(The interaction and communication strategies for managing learning process in relation to cheating)

Metódy hodnotenia v matematike s dôrazom na prevenčné programy školského podvádzania

Metódy hodnotenia v matematike s dôrazom na prevenčné programy školského podvádzania
(The methods of assessment in mathematics with an emphasis on prevention cheating programs)

Prvopočiatky matematického vzdelávania na univerzitách na území Slovenska do konca 18. storočia

Prvopočiatky matematického vzdelávania na univerzitách na území Slovenska do konca 18. storočia
(The origins of mathematical education at universities on territory of present-day Slovakia until the end of the 18th century)

Finanční gramotnost v kontextu vzdělávacích dokumentů

Finanční gramotnost v kontextu vzdělávacích dokumentů
(Financial Literacy in the Context of Educational Documents)

Využívanie informačno-komunikačných technológií na odbornom výcviku

Využívanie informačno-komunikačných technológií na odbornom výcviku
(Use of information-communication technologies in vocational training)

Inovace výuky didaktik v odborném vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Inovace výuky didaktik v odborném vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
(Innovation of teaching didactics in vocational education at the Faculty of Education, Masaryk University)

Čo spája zrkadlo a biliard

Čo spája zrkadlo a biliard
(What connects mirrors and billiards)

Analýza diplomových prací v oboru Učitelství odborných předmětů pro střední odborné školy – první výzkumná sonda

Analýza diplomových prací v oboru Učitelství odborných předmětů pro střední odborné školy – první výzkumná sonda
(Analysis of diploma theses in the field of Secondary School Teacher Training for Specialized Subjects - the first research probe)

Sudoku vo vyučovaní

Sudoku vo vyučovaní
(Sudoku in teaching)