11th International Scientific Conference - Didactic Conference 2017 Cover Image

11. mezinárodní vědecká konference - Didaktická konference 2017
11th International Scientific Conference - Didactic Conference 2017

Contributor(s): Jan Válek (Editor), Peter Marinič (Editor)
Subject(s): Logic, Preschool education, School education, Higher Education , Educational Psychology, Cognitive Psychology, Organizational Psychology, Methodology and research technology, ICT Information and Communications Technologies, Pedagogy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Mathematics; number theory; physics; Didactics of mathematics; Developing students' creative approach; solving equations; teaching mathematics; Motivation;
Summary/Abstract: The field of didactics of mathematics, natural sciences and vocational education is an important area of education and training. Its importance is growing over time and, given the results of measuring different areas of pupil literacy, it can be assumed that it will not be otherwise in the future. The International Conference on Didactics, organized by the Pedagogical Faculty of Masaryk University, DTI University and The Unity of Czech Mathematicians and Physicists branch office Brno, is an important platform for sharing and developing the area of common interests of experts. The conference proceedings provide an overview of both the theoretical and practical problems in education, focusing on didactics of the above mentioned fields of study, and sharing good practice.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-8590-9
  • Page Count: 180
  • Publication Year: 2017
  • Language: Slovak, Czech
O dvou problémech teorie čísel

O dvou problémech teorie čísel
(About two Problems of Number Theory)

Myšlenkové mapy ve fyzice

Myšlenkové mapy ve fyzice
(Mind maps in physic)

Klesají znalosti a dovednosti žáků i v jejich zájmové činnosti?

Klesají znalosti a dovednosti žáků i v jejich zájmové činnosti?
(Do pupils’ knowledge and skills decrease also in leisure time activities?)

Fyzikální cvičebnice aneb jak to udělat přehledněji

Fyzikální cvičebnice aneb jak to udělat přehledněji
(Physical practice book or how to make it clearer)

Rozvíjanie tvorivého prístupu študentov k riešeniu rovníc

Rozvíjanie tvorivého prístupu študentov k riešeniu rovníc
(Developing students’ creative approach to solving the equations)

Príčiny miskoncepcií základných geometrických útvarov u žiakov na prvom stupni základných škôl

Príčiny miskoncepcií základných geometrických útvarov u žiakov na prvom stupni základných škôl
(The causes of misconceptions of basic geometric figures in primary school)

Elementarné matematické zakonitosti ako podstata edukácie finančnej gramotnosti

Elementarné matematické zakonitosti ako podstata edukácie finančnej gramotnosti
(Basic mathematical rules as the essence of learning financial literacy)

O vyučovaní matematiky s dôrazom na interdisciplinaritu

O vyučovaní matematiky s dôrazom na interdisciplinaritu
(The need of the teaching mathematics with an emphasis on interdisciplinarity)

Vplyv dobrého vzťahu učiteľa matematiky a žiaka na úspěšnost vyučovania matematiky na stredných školách

Vplyv dobrého vzťahu učiteľa matematiky a žiaka na úspěšnost vyučovania matematiky na stredných školách
(The impact of a positive teacher-student relationship on the efficacy of teaching secondary school mathematics)

Metodologické kořeny didaktických problému ve vzdělávání ekonomicky zaměřených předmětů

Metodologické kořeny didaktických problému ve vzdělávání ekonomicky zaměřených předmětů
(Methodological roots of didactical problems in economic subjects’ education)

Miskoncepce ve fyzice vlivem historického vývoje fyzikálních pojmů a terminologie

Miskoncepce ve fyzice vlivem historického vývoje fyzikálních pojmů a terminologie
(Physics misconceptions due to the historical development of physics concepts and terminology)

Několik poznámek k cyklografii

Několik poznámek k cyklografii
(Some notes about cyclography)

Společenství praxe jako prostředek zlepšování kvality výuky technických předmětů na středních školách

Společenství praxe jako prostředek zlepšování kvality výuky technických předmětů na středních školách
(Community Practice as a tool for improving the quality of teaching technical subjects at secondary schools)

K didaktikám …

K didaktikám …
(To Didactics…)

Vplyv používania IT na rozširovanie matematických poznatkov počas štúdia na VŠ

Vplyv používania IT na rozširovanie matematických poznatkov počas štúdia na VŠ
(The impact of IT use on expanding mathematical knowledge while studying at university)

Studie o tom, proč se základy teorie věd téměř neučí

Studie o tom, proč se základy teorie věd téměř neučí
(Why the Basics of Science Theory Almost Does not Teach)

Modelování chemických pojmů

Modelování chemických pojmů
(Chemical Terms Modeling)

Integrovaná tematická výuka jako motivační prvek přírodovědné výuky na základní škole

Integrovaná tematická výuka jako motivační prvek přírodovědné výuky na základní škole
(Integrated Thematic Education as a Motivation of Teaching Science Subjects at Primary School)

Profesní portfolio učitele

Profesní portfolio učitele
(The Profesional teacher´s portfolio)

Motivational simple experiments in science education

Motivational simple experiments in science education
(Motivational simple experiments in science education)

Pojmové mapy a ich využitie vo vyučovacom procese

Pojmové mapy a ich využitie vo vyučovacom procese
(Mind maps (Mental maps) and their use in teaching)

Kritizujeme RVP oprávněně?

Kritizujeme RVP oprávněně?
(Do we criticize Framework Education Program rightfully?)

Úloha hier v popularizácii matematiky

Úloha hier v popularizácii matematiky
(Role of games in the popularization of mathematics)