Higher education towards non-traditional students Cover Image

Szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych
Higher education towards non-traditional students

University strategies in the field of adult education on the example of postgraduate studies

Author(s): Agnieszka Anielska
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: lifelong learning; edukacja całożyciowa; edukacja ustawiczna; szkoły wyższe; publiczne szkoły wyższe; prywatne szkoły wyższe; uniwersytety
Summary/Abstract: Dynamika rynku pracy i nowe modele kariery sprawiły, że edukacja całożyciowa (lifelong learning) wyrosła na jedno ze strategicznych wyzwań edukacji europejskiej. W 2000 roku wpisano ją do strategii lizbońskiej, uznawanej za jeden z filarów rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Rolę szkolnictwa wyższego w tym procesie również dostrzeżono: w 2009 roku kształcenie całożyciowe ustanowiono jednym z priorytetów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a to oznaczało implemen­tację idei lifelong learning do polityk poszczególnych krajów. W publikacji przedstawiono wyniki badań polskich uczelni wyższych i ich strategii wobec studentów w nietradycyjnym wieku studenckim (pracujących dorosłych), a dokładniej: czy i w jaki sposób placówki te starają się odpowiadać na potrzeby tej grupy studentów, jaką mają dla nich ofertę i jak planują ją rozwijać, a także, czy i w jakim stopniu są gotowe na wcielanie idei lifelong learning w życie.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65591-66-1
  • Page Count: 264
  • Publication Year: 2022
  • Language: Polish