Interpersonal Comunication. Implications in the educational process. Volume II Cover Image

Comunicarea interpersonală. Implicații în procesul educativ. Volumul II
Interpersonal Comunication. Implications in the educational process. Volume II

Proceedings of the International Scientific Conference "Interpersonal communication – Cognitive and praxiological dimensions of communication" 12th Edition, 14 May, 2021

Author(s): Marinela Rusu
Subject(s): Social Sciences, Language studies, Language and Literature Studies, Education, Psychology, Communication studies, Theory of Communication, Higher Education
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: comunicare interpersonală; limbaj; gestionarea comunicării; modele de comunicare
Summary/Abstract: Comunicarea interpersonală. Implicații în procesul educativ. Volumul II. Lucrările Conferinței Științifice Internaționale”Comunicarea interpersonală – Dimensiuni cognitive șipraxiologice ale comunicării”Ediția a-XII-a, 14 mai, 2021Autorii prezintă dimensiunile cognitive și praxeologice ale comunicării, fiindevidențiate elementele teoretice, structurale ale acestui proces, precum și aspectelesale practice. Unii autori iau în considerare așa-numita „revoluție a comunicării”,generată de valuri succesive de inovații tehnologice. Se poate vorbi de ointercorelare directă între progresul înregistrat în domeniul comunicării și progresulgeneral al societății (fie el economic, educațional, cultural etc.)

  • Print-ISBN-13: 978-606-685-794-9
  • Page Count: 201
  • Publication Year: 2021
  • Language: English, Romanian
COMUNICARE PENTRU SCHIMBAREA COMPORTAMENTALĂ A STUDENTULUI PE DIMENSIUNEA EFICIENTIZĂRII LUCRULUI INDIVIDUAL

COMUNICARE PENTRU SCHIMBAREA COMPORTAMENTALĂ A STUDENTULUI PE DIMENSIUNEA EFICIENTIZĂRII LUCRULUI INDIVIDUAL
(COMMUNICATION FOR STUDENT BEHAVIOR CHANGE ON THE EFFICIENCY OF INDIVIDUAL WORK)

EFFICIENCY OF ARTISTIC EDUCATION: PRAXIOLOGICAL ISSUES

EFFICIENCY OF ARTISTIC EDUCATION: PRAXIOLOGICAL ISSUES
(EFFICIENCY OF ARTISTIC EDUCATION: PRAXIOLOGICAL ISSUES)

CHANTING THE ”PSALMS”: PRAYER AND WORSHIP AS EXAMPLES OF TRANSPERSONAL, INTRAPERSONAL AND INTERPERSONAL COMMUNICATION

CHANTING THE ”PSALMS”: PRAYER AND WORSHIP AS EXAMPLES OF TRANSPERSONAL, INTRAPERSONAL AND INTERPERSONAL COMMUNICATION
(CHANTING THE ”PSALMS”: PRAYER AND WORSHIP AS EXAMPLES OF TRANSPERSONAL, INTRAPERSONAL AND INTERPERSONAL COMMUNICATION)

EMOTIONAL CULTURE - FOUNDATION OF TEACHERS' PROFESSIONAL SUCCESS

EMOTIONAL CULTURE - FOUNDATION OF TEACHERS' PROFESSIONAL SUCCESS
(EMOTIONAL CULTURE - FOUNDATION OF TEACHERS' PROFESSIONAL SUCCESS)

EXPRESSIONISM INFLUENCES AND EXPERIMENTS IN CONTEMPORARY DANCE

EXPRESSIONISM INFLUENCES AND EXPERIMENTS IN CONTEMPORARY DANCE
(EXPRESSIONISM INFLUENCES AND EXPERIMENTS IN CONTEMPORARY DANCE)

CULTIVATING EMOTIONAL DISCIPLINE IN A MULTICULTURAL SOCIETY

CULTIVATING EMOTIONAL DISCIPLINE IN A MULTICULTURAL SOCIETY
(CULTIVATING EMOTIONAL DISCIPLINE IN A MULTICULTURAL SOCIETY)

PERSONAL IDENTITY DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE

PERSONAL IDENTITY DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE
(PERSONAL IDENTITY DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE)

MODIFICĂRI ÎN CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A ÎNTREPRINDERII CA URMARE A ATINGERII SUSTENABILITĂŢII

MODIFICĂRI ÎN CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A ÎNTREPRINDERII CA URMARE A ATINGERII SUSTENABILITĂŢII
(THE CHANGES IN THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE ENTERPRISE AS A RESULT OF ACHIEVING SUSTAINABILITY)

MUZICA DE DIVERTISMENT ÎN EDUCAȚIA MUZICALĂ DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE CULTURĂ GENERALĂ DIN ROMÂNIA

MUZICA DE DIVERTISMENT ÎN EDUCAȚIA MUZICALĂ DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE CULTURĂ GENERALĂ DIN ROMÂNIA
(ENTERTAINMENT MUSIC IN MUSICAL EDUCATION IN GENERAL CULTURE EDUCATION IN ROMANIA)

COMUNICAREA ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL

COMUNICAREA ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL
(COMMUNICATION IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT)

DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU ÎNVĂȚARE AL ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR PRIN TRANSDISCIPLINARITATE

DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU ÎNVĂȚARE AL ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR PRIN TRANSDISCIPLINARITATE
(DEVELOPING THE INTEREST IN LEARNING FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TRANSDISCIPLINARITY)

COMUNICAREA INTERPERSONALĂ EFICIENTĂ - O CONDIȚIE FACILITATOARE A DEZVOLTĂRII PERSONALE A MANAGERULUI ȘCOLAR

COMUNICAREA INTERPERSONALĂ EFICIENTĂ - O CONDIȚIE FACILITATOARE A DEZVOLTĂRII PERSONALE A MANAGERULUI ȘCOLAR
(EFFICIENT INTERPERSONAL COMMUNICATION – A FACILITATING CONDITION FOR PERSONAL DEVELOPMENT OF THE SCHOOL MANAGER)

ROLUL ASERTIVITĂȚII ÎN PROFESIA DIDACTICĂ

ROLUL ASERTIVITĂȚII ÎN PROFESIA DIDACTICĂ
(THE ROLE OF ASSERTIVENESS IN THE TEACHING PROFESSION)

COMUNICAREA INTERPERSONALĂ ÎN ORGANIZAȚII

COMUNICAREA INTERPERSONALĂ ÎN ORGANIZAȚII
(INTERPERSONAL COMMUNICATION IN ORGANIZATIONS)

PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL – COMPONENTĂ EVOLUTIVĂ PENTRU ADAPTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE

PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL – COMPONENTĂ EVOLUTIVĂ PENTRU ADAPTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE
(EDUCATIONAL PARTNERSHIP - EVOLUTIONARY COMPONENT FOR THE PROFESSIONAL ADAPTATION OF BEGINNER TEACHERS)

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ASERTIVE ÎN ORGANIZAȚIA ȘCOLARĂ

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ASERTIVE ÎN ORGANIZAȚIA ȘCOLARĂ
(THE MANAGEMENT OF ASSERTIVE COMMUNICATION WITHIN HE SCHOOL ENVIRONMENT)

METODE MODERNE DE PREDARE A INFORMATICII

METODE MODERNE DE PREDARE A INFORMATICII
(MODERN METHODS OF TEACHING COMPUTING)

FORMAREA COMPETENȚEI SOCIAL-AFECTIVE LA ADOLESCENȚI PRIN INTERMEDIUL TEXTULUI LITERAR

FORMAREA COMPETENȚEI SOCIAL-AFECTIVE LA ADOLESCENȚI PRIN INTERMEDIUL TEXTULUI LITERAR
(FORMATION OF SOCIAL-AFFECTIVE COMPETENCE IN ADOLESCENTS THROUGH THE LITERARY TEXT)

CORNIȘTI VIRTUOZI, PROFESORI ȘI COMPOZITORI ÎN ROMANTISMUL MUZICAL

CORNIȘTI VIRTUOZI, PROFESORI ȘI COMPOZITORI ÎN ROMANTISMUL MUZICAL
(VIRTUOUS HORNISTS, TEACHERS AND COMPOSERS IN MUSICAL ROMANTISM)

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA BAROCULUI MUZICAL

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA BAROCULUI MUZICAL
(OVERVIEW OF MUSICAL BAROQUE)

ANALIZA COMPARATĂ A INTERPRETĂRII STUDIILOR DE CONCERT NR. 2 ȘI 12 DE HEITOR VILLA-LOBOS

ANALIZA COMPARATĂ A INTERPRETĂRII STUDIILOR DE CONCERT NR. 2 ȘI 12 DE HEITOR VILLA-LOBOS
(COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INTERPRETATION CONCERT STUDIES NO. 2 AND 12 BY HEITOR VILLA-LOBOS)

INTERMEZZO: RECURSUL LA METODĂ: URÂTUL, DE LA BAU-BAU, LA SHREK. ȚIGANIADA, O NOUĂ CUNOAȘTERE/RECUNOAȘTERE

INTERMEZZO: RECURSUL LA METODĂ: URÂTUL, DE LA BAU-BAU, LA SHREK. ȚIGANIADA, O NOUĂ CUNOAȘTERE/RECUNOAȘTERE
(INTERMEZZO: THE USE OF THE METHOD: THE UGLY, FROM BAU-BAU TO SHREK. ȚIGANIADA, A NEW KNOWLEDGE / RECOGNITION)

FUM PENTRU CLARINET SOLO DE DOINA ROTARU - ASPECTE STILISTICE ŞI INTERPRETATIVE

FUM PENTRU CLARINET SOLO DE DOINA ROTARU - ASPECTE STILISTICE ŞI INTERPRETATIVE
(SMOKE FOR SOLO CLARINET BY DOINA ROTARU - STYLISTIC AND INTERPRETATIVE ISSUES)