Paleobotanical Nomenclature of Vascular Plants Cover Image

Paleobotanické menoslovie cievnatých rastlín
Paleobotanical Nomenclature of Vascular Plants

Author(s): Michal Hrabovský, Ján Kliment, Dana Guričanová
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Lexis
Published by: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: Skamenené vyhynuté rastliny sú významnou skupinou živých organizmov, ktorej súčasné organizmy vďačia za svoju existenciu. Hoci zo skupiny fosílnych organizmov sú stále najpopulárnejší predkovia dnešných vtákov, teda dinosaury, vtedajšie rastliny, ktoré boli pre väčšinu z nich hlavným zdrojom potravy, zostávajú v úzadí. Paleobotanika, čiže veda, ktorá sa zaoberá skamenenými rastlinami, nie je na Slovensku veľmi rozvinutá. Jednou z možností popularizácie tohto vedného odboru môže byť predstavenie zaujímavých vyhynutých druhov širšiemu okruhu verejnosti, čo si vyžaduje prideliť niektorým vyhynutým taxónom slovenské mená, ktoré budú ľahšie zapamätateľné ako krkolomné vedecké latinizované názvy.

  • Issue Year: 55/2021
  • Issue No: 5
  • Page Range: 277-285
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak