Nomenclature of systematic categories of vascular plants. 2. Advice and higher systematic categories Cover Image

Menoslovie systematických kategórií cievnatých rastlín. 2. Rady a vyššie systematické kategórie
Nomenclature of systematic categories of vascular plants. 2. Advice and higher systematic categories

Author(s): Michal Hrabovský
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Lexis
Published by: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Summary/Abstract: V predošlom príspevku našej série sme uviedli revíziu slovenského menoslovia pre čeľade cievnatých rastlín. Čeľade predstavujú variabilitu určitej morfologickej odchýlky od takzvaného morfologického predka, od ktorého je možné odvodiť pôvod každého rastlinného tvaru. A práve systematická kategória nazývaná rad (lat. ordo) zahŕňa všetky genetické a morfologické deriváty, ktoré možno odvodiť základnými transformačnými procesmi, ako sú premena, zmenšenie alebo zánik od spoločného morfologického predka.

  • Issue Year: 55/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 28-33
  • Page Count: 6
  • Language: Slovak