Pitfalls of applying gender-balanced language in the text Cover Image

Úskalia uplatňovania rodovo vyváženého jazyka v texte
Pitfalls of applying gender-balanced language in the text

Author(s): Dana Guričanová
Subject(s): Language and Literature Studies, Gender Studies
Published by: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV

Summary/Abstract: Téma rodovo vyváženého jazyka už síce nie je nová, ale stále je veľmi pálčivá a neraz sa stáva predmetom emotívnych diskusií. Pripomeňme si, že rodovo vyvážený jazyk „sa snaží redukovať jazykové rodové stereotypy a jazykové postupy vedúce k zneviditeľňovaniu žien v jazyku (používanie generického mužského rodu), k ich stereotypnému zobrazeniu (spojenia ako ženská logika) alebo k asymetrickému zobrazeniu v porovnaní s mužským rodom (napríklad lexémy pani a slečna oproti pán)“ (Urbancová, 2019, s. 379).

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 2
  • Page Range: 108-111
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak