“A refreshing history lesson?” On the Polish edition of Theodor Adorno’s lecture Cover Image

„Orzeźwiająca lekcja historii?” Wokół polskiego wydania wykładu Theodora Adorno
“A refreshing history lesson?” On the Polish edition of Theodor Adorno’s lecture

Author(s): Agata Kałabunowska
Subject(s): Book-Review
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
Keywords: Theodor Adorno; history; radicalism; the Right

Summary/Abstract: On the Polish edition of Theodor Adorno’s lecture :"Nowy prawicowy radykalizm. Wykład o jego kilku aspektach" translation: Mikołaj Ratjczak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2020

  • Issue Year: 378/2021
  • Issue No: 01
  • Page Range: 171-183
  • Page Count: 13
  • Language: Polish