From the History of Lithuanian Dialectology Cover Image

Z dziejów dialektologii litewskiej
From the History of Lithuanian Dialectology

Author(s): Zofia Sawaniewska-Mochowa
Subject(s): Theoretical Linguistics, Recent History (1900 till today), Phonetics / Phonology, Historical Linguistics, Baltic Languages, 19th Century, Book-Review
Published by: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Lithuanian dialectology; genesis; predialect period; field expeditions; identification of dialects; research perspectives at the turn of the 19th and 20th centuries;

Summary/Abstract: Review of: Zofia Sawaniewska-Mochowa - Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai. I dalis: Ikitarmėtyrinis laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia: tarmių skyrimas, tyrimų perspektyvų užuomazgos ir jų tipai [Lithuanian Dialectology: Genesis, Development and Paradigmatic Breakthroughs. Part 1: Predialect Period. The Beginning of Lithuanian Dialectology: Identification of Dialects, Research Perspectives and Their Types], Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018, 319 pp.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 44
  • Page Range: 296-303
  • Page Count: 8
  • Language: Polish