Review of: K. Węgrowska "Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Pólnocno-Wschodnich utrwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców"  Cover Image

Nad księgą północnokresowej pamięci. O rozprawie Katarzyny Węgrowskiej "Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Pólnocno-Wschodnich ..."
Review of: K. Węgrowska "Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Pólnocno-Wschodnich utrwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców"

Author(s): Zofia Sawaniewska-Mochowa
Subject(s): Review
Published by: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Review
  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 29
  • Page Range: 213-220
  • Page Count: 8
  • Language: Polish