"Foreign in One's Own Country". Afrogermans and after-unification memory conflicts in light of Laura Horelli's Namibia Today project and Mwangi Hutter's work Cover Image

„Obcy we własnym kraju”. Afroniemcy i Afroniemki a pozjednoczeniowe konflikty pamięci w świetle projektu Namibia Today Laury Horelli oraz prac Mwangi Hutter
"Foreign in One's Own Country". Afrogermans and after-unification memory conflicts in light of Laura Horelli's Namibia Today project and Mwangi Hutter's work

Author(s): Justyna Balisz
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Published by: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej
Keywords: Afro-german men; Afro-german women; German memory contests; postunification Germany; black Germaness; German identity

Summary/Abstract: Artykuł jest próbą syntetycznego nakreślenia sytuacji czarnych Niemców i Niemek po 1989 roku w kontekście pozjednoczeniowych konfliktów pamięci. W kontrze do względnie konsensualnej polityki pamięci drugiej wojny światowej i Zagłady, mającej scalać podzielone przez 40 lat niemieckie społeczeństwo, omawiane w artykule prace Laury Horelli oraz Mwangi Hutter, unaoczniają istnienie rywalizujących ze sobą dyskursów, których stawką jest dookreślenie tożsamości współczesnych Niemiec. Zakłócają tym samym przeforsowywaną w licznych pozjednoczeniowych publikacjach i wystawach traktujących o specyfice niemieckości i niemieckiej sztuki, spójną narrację, stanowiąc apel o poszerzenie symbolicznych granic niemieckości.

  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 29
  • Page Range: 139-172
  • Page Count: 33
  • Language: Polish