Religiosity in statu nascendi. Overview of the book by Janusz Mariański: 'Religious megatrends in postmodern societies'. Sociological Studies (Studia Socjologiczne), Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2016, pp. 399 Cover Image

Religijność in statu nascendi. Omówienie książki Janusza Mariańskiego pt. Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studia socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 399
Religiosity in statu nascendi. Overview of the book by Janusz Mariański: 'Religious megatrends in postmodern societies'. Sociological Studies (Studia Socjologiczne), Adam Marszałek Publishing House, Toruń 2016, pp. 399

Author(s): Halina Mielicka-Pawłowska
Subject(s): Sociology, Sociology of Religion
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 22/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 81-90
  • Page Count: 7
  • Language: Polish