Academic Journal of Sociology Cover Image

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
Academic Journal of Sociology

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2544-3062
Online-ISSN: 2299-2367
Status: Active

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 3/16
 • Issue No. 4/17
 • Issue No. 1/18
 • Issue No. 2/19
 • Issue No. 3/20
 • Issue No. 4/21
 • Issue No. 1/22
 • Issue No. 2/23
 • Issue No. 1/24
 • Issue No. 2/25
 • Issue No. 1-2/26
 • Issue No. 1/27
 • Issue No. 2/28
 • Issue No. 1/29
 • Issue No. 2/30
 • Issue No. 1/31
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” (UCS) jest półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UKSW. Zespół redakcyjny tworzą pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW pod kierunkiem redaktora naczelnego – dra hab. Tomasza Michała Korczyńskiego, prof. uczelni. W periodyku ukazują się ważne teksty dotyczące zagadnień teoretycznych (oryginalne artykuły naukowe), jak również ogniskujące się wokół problematyki badawczej (sprawozdania oraz raporty). Ponadto publikowane są recenzje oraz szczególny dział „Próby i debiuty”, przeznaczony dla doktorantów i autorów początkujących. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. Początkowo funkcjonowało tylko w postaci elektronicznej (rocznik), natomiast od 2014 r. wydawane są równocześnie wersje elektroniczne oraz tradycyjne – papierowe (początkowo w formacie kwartalnika, a obecnie półrocznika). Redakcja zapewnia kolportaż egzemplarzy autorskich a także nadbitek. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie internetowej czasopisma.