New Slovak Names of Genus of the Useful Plants of Mild Climate Zone Cover Image

Nové slovenské mená rodov úžitkových rastlín mierneho klimatického pásma
New Slovak Names of Genus of the Useful Plants of Mild Climate Zone

Author(s): Michal Hrabovský, Ján Kliment, Iveta Vančová
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Lexis
Published by: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
  • Issue Year: 55/2021
  • Issue No: 6
  • Page Range: 343-350
  • Page Count: 8
  • Language: Slovak