Nova et vetera in the liturgy of the Holy Mass according to the Missal of Paul VI Cover Image
  • Price 3.90 €

Nova et vetera w liturgii Mszy św. według Mszału Pawła VI
Nova et vetera in the liturgy of the Holy Mass according to the Missal of Paul VI

Author(s): Stanisław Araszczuk
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Pastoral Theology
Published by: Uniwersytet Opolski
Keywords: celebracja Mszy św.; Mszał rzymski; Ordo Missae; reforma liturgiczna; księgi liturgiczne;

Summary/Abstract: Realizacja odnowy liturgicznej w Kościele zaowocowała wydaniem nowych ksiąg liturgicznych. Jedną z pierwszych było nowe Ordo Missae z 1969 r., a następnie Missale Romanum z 1970 r. Chociaż wprowadzenie nowej struktury celebracji Mszy św. nie było powszechnie akceptowane, to jednak przyczyniło się do świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa wiernych w celebracji Eucharystii. Mszał Pawła VI jest kontynuacją tradycji liturgii Kościoła i realizacją postanowień Soboru Watykańskiego II, który w Konstytucji o liturgii świętej dał podstawy dla ogólnej reformy Mszału rzymskiego, postanawiając, ażeby najpierw tak odnowić teksty i obrzędy, by jaśniej wyrażały święte tajemnice, których są znakiem, aby układ Mszy św. tak przerobić, by wyraźniej uwidocznić właściwe znaczenie i wzajemny związek poszczególnych części, a także, ażeby obficiej zastawić dla wiernych stół słowa Bożego przez szersze otworzenie skarbca biblijnego i wreszcie, ażeby ułożyć nowy obrzęd koncelebry. Podsumowując, co jest nova et vetera w liturgii Mszy św. w Mszale Pawła VI, należy powiedzieć, że nie jest to mszał napisany od „zera”. Jego elementy są inspirowane dawniejszymi źródłami. Mszał ten jednak znacząco rozluźnia związek Mszału rzymskiego z linią gregoriańską, czerpie z innych aspektów dawnej tradycji rzymskiej oraz z tradycji pozarzymskiej i stanowi nową syntezę elementów różnego pochodzenia.

  • Issue Year: XXVI/2020
  • Issue No: 55
  • Page Range: 87-106
  • Page Count: 20
  • Language: English, Polish