Liturgia Sacra Cover Image

Liturgia Sacra
Liturgia Sacra

Publishing House: Uniwersytet Opolski
Subject(s): Theology and Religion
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 1234-4214
Online-ISSN: 2391-9353
Status: Active

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 41/XIX
 • Issue No. 42/XIX
 • Issue No. 43/XX
 • Issue No. 44/XX
 • Issue No. 45/XXI
 • Issue No. 46/XXI
 • Issue No. 47/XXII
 • Issue No. 48/XXII
 • Issue No. 49/XXIII
 • Issue No. 51/XXIV
 • Issue No. 52/XXIV
 • Issue No. 53/XXV
 • Issue No. 55/XXVI
 • Issue No. 56/XXVI
 • Issue No. 57/XXVII
 • Issue No. 58/XXVII
 • Issue No. 59/XXVIII
 • Issue No. 60/XXVIII
 • Issue No. 61/XXIX
 • Issue No. 62/XXIX
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Liturgia Sacra jest półrocznikiem Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Jego misją jest naukowa refleksja nad zagadnieniami z dziedziny liturgii, muzyki i szeroko pojętej sztuki różnych obrządków chrześcijańskich. Czasopismo istnieje od 1995 i znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW: aktualnie 10 punktów (dane opublikowane na stronach MNiSW dn. 23 grudnia 2015).