THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM Cover Image

DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA U ISLAMU IZ KAIRA
THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM

Author(s): Oliver P. Nikolić
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Sharia Law
Published by: Institut za uporedno pravo
Keywords: Deklaracija o ljudskim pravima u islamu iz Kaira; šerijatsko pravo; Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Summary/Abstract: U radu autor prikazuje Deklaraciju o ljudskim pravima u islamu, jedan od najvažnijih pravnih dokumenata o pravima čoveka koji je donela Organizacija islamske saradnje u Kairu 1990. godine. Iako ova deklaracija pretenduje da unapredi Univerzalnu deklaraciju UN, mora se konstatovati da je ona prihvatljiva samo u državama sa većinskim stanovništvom islamske veroispovesti. Ono što najviše narušava univerzalnost primene jeste njena duboka ukorenjenost i doslovno zavisnost od šerijatskog prava.U radu su ukratko opisana sva prava i slobode koji se pominju u Kairskoj deklaraciji. Na prvi pogled ova deklaracija pruža zaštitu i garantuje mnoga ljudska prava, čak i više od Univerzalne deklaracije, ali sva ta prava moraju biti u skladu sa šerijatskim pravom. Ta obaveznost usklađenosti sa šerijatskim pravom često obesmišljava i sputava pravu zaštitu zagarantovanih prava. Prikazana su i pozitivna ali i negativna razmišljanja i pogledi na Kairsku deklaraciju, u zavisnosti da li su o njoj pisali teoretičari islamske veroispovesti ili zapadnih zemalja. Kako god da se posmatra, ova deklaracija će imati smisla i važiće samo u muslimanskim zemljama, bez ikakvih mogućnosti da se primeni u nekim drugim državama.

  • Issue Year: 64/2020
  • Issue No: 3
  • Page Range: 89-97
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian