LEGISLATIVE PROCESS IN NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA IN PROCESS OF INTEGRATION IN EUROPEAN UNION Cover Image

ЗАКОНОДАВНИ ПОСТУПАК У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
LEGISLATIVE PROCESS IN NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA IN PROCESS OF INTEGRATION IN EUROPEAN UNION

Author(s): Oliver Nikolić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: Законодавни поступак; Народна скупштина; скупштински одбори; хитни поступак; јавна расправа; Република Србија; Европска унија

Summary/Abstract: Законодавни поступак представља један од кључних елемената функционисања власти у демократским државама. Рад се састоји из три дела: у првом је дато теоријско разматрање законодавног поступка, у другом делу се анализира процес доношења закона у Народној скупштини Републике Србије и у трећем делу се говори о унапређење тог поступка у процесу интеграције у Европску унију. Аутор је обрадио ову комплексну тему и дао виђење сваке фазе законодавног поступка како у теоријском тако и у позитивно-правном смислу. Указано је и на одређене проблеме унутар процеса усвајања закона, и то на чињеницу да се велики број закона доноси по хитном поступку и на одређену нетранспарентност и нејасно правно одређење института јавне расправе.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 315-330
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian