Elections in Domestic and Foreign Law Cover Image

Izbori u domaćem i stranom pravu
Elections in Domestic and Foreign Law

Contributor(s): Oliver P. Nikolić (Editor), Vladimir Đurić (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Administration, Public Law, Government/Political systems, Electoral systems, EU-Legislation
Published by: Institut za uporedno pravo

  • Print-ISBN-13: 978-86-80059-78-5
  • Page Count: 298
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian
Pasivno biračko pravo (poslanička sposobnost)

Pasivno biračko pravo (poslanička sposobnost)
(Passive Voting Right (Deputies’ Capacity))

Izborni sporovi u nadležnosti Ustavnih sudova

Izborni sporovi u nadležnosti Ustavnih sudova
(The Electoral Cases in the Competencies of the Constitutional Courts)

Političke partije kao generator korupcije

Političke partije kao generator korupcije
(Political Parties as a Generator of Corruption)

Izborna lista u srazmernom predstavništvu - iskustvo Srbije

Izborna lista u srazmernom predstavništvu - iskustvo Srbije
(The Electoral List in Proportional Representation - The Serbian Experience)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika od 2011 – da li je poslanički mandat konačno slobodan?

Zakon o izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika od 2011 – da li je poslanički mandat konačno slobodan?
(The Law on Altering and Amending the Law on Election of Deputies of 2011 – Is the Mandate of Deputy Finally Free?)

Elektronsko glasanje

Elektronsko glasanje
(Electronic Voting)

Glasanje putem pošte sa posebnim osvrtom na glasanje dijaspore – uporedno pravna analiza

Glasanje putem pošte sa posebnim osvrtom na glasanje dijaspore – uporedno pravna analiza
(Voting by Mail with a Special Emphasis on the Diaspora Vote – Comparative Analysis)

Izbori i delotvorno učešće nacionalnih manjina u javnim poslovima

Izbori i delotvorno učešće nacionalnih manjina u javnim poslovima
(Elections and the Effective Participation of National Minorities in Public Affairs)

Izbori za Evropski parlament

Izbori za Evropski parlament
(Elections to the European Parliament)

Organi nadležni za sprovođenje izbora – pojam i oblici izborne administracije (uprave) u Srbiji

Organi nadležni za sprovođenje izbora – pojam i oblici izborne administracije (uprave) u Srbiji
(The Competent Authorities Responsible for the Conduct of Elections – Term and Types of Electoral Administration in Serbia)

Ljudska i izborna prava

Ljudska i izborna prava
(Human and Electoral Rights)

Crtice sociološkopravne analize našeg izbornog postupka

Crtice sociološkopravne analize našeg izbornog postupka
(Some Legal-Sociologal Remarks Regarding the Elections in Serbia)

Odnos građana i narodnih poslanika nakon izbora

Odnos građana i narodnih poslanika nakon izbora
(Relation between Citizens and MPs After Elections)

Istorijat izbora u Kneževini i Kraljevini Srbiji

Istorijat izbora u Kneževini i Kraljevini Srbiji
(History of Elections in the Principality and the Kingdom of Serbia)

Izbori u zemljama Trećeg sveta

Izbori u zemljama Trećeg sveta
(Elections in the Third World Countries)