IA, UX, UID, IxD: An Analysis of Terms and Concepts Cover Image

IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć
IA, UX, UID, IxD: An Analysis of Terms and Concepts

Author(s): Jacek Tomaszczyk, Anna Matysek
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Digital product design; Information architecture; Interaction design; Terminology; User experience; User interface design

Summary/Abstract: Cel/Teza: Celem artykułu jest analiza i ustalenie zakresów znaczeniowych angielskich i polskich terminów reprezentujących pojęcia: architektura informacji (IA),wrażenia/doświadczenia użytkownika (UX), projektowanie interfejsów użytkownika (UID),projektowanie interakcji (IxD). Koncepcja/Metody badań: Porównywano definicje pojęć i konteksty użycia terminów w literaturze przedmiotu - książkach, czasopismach, normach, internetowych słownikach oraz branżowych serwisach WWW. Wyniki i wnioski: Polskie tłumaczenia omawianych angielskich terminów są poprawne z wyjątkiem user experience (UX). Zamiast tłumaczenia doświadczenia użytkownika rekomendujemy określenie wrażenia użytkownika. Wnioskiem z badań jest również stwierdzenie, że pojęcie user experience nie powinno być traktowane jako pojęcie nadrzędne obejmujące architekturę informacji, projektowanie interfejsów i interakcji. Proponujemy, aby takim pojęciem było projektowanie produktów cyfrowych (digital product design, DPD). Oryginalność/Wartość poznawcza: Zaproponowano własne definicje pojęć IA, UX, UID, IxD oraz przedstawiono graficzną reprezentację ich zakresów, wprowadzając projektowanie produktów cyfrowych (digital product design, DPD) jako pojęcie nadrzędne.

  • Issue Year: 58/2020
  • Issue No: 1 (115)
  • Page Range: 121-142
  • Page Count: 22
  • Language: Polish