Reports: International Scientific Conference from the “Human in the Information World” series: “Information Culture in the Interdisciplinary Perspective. Theory and Practice” (Cracow, October 9, 2015; Katowice, October 23, 2015) Cover Image

Sprawozdania: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek w świecie informacji” pt. „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka” (Kraków, 9 października 2015 r.; Katowice, 23 października 2015 r.)
Reports: International Scientific Conference from the “Human in the Information World” series: “Information Culture in the Interdisciplinary Perspective. Theory and Practice” (Cracow, October 9, 2015; Katowice, October 23, 2015)

A report from the conference in Katowice

Author(s): Jacek Tomaszczyk
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 20/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 127-131
  • Page Count: 5
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode