Private Implications of the Proposed Amendment
to the Weapons and Ammunition Act Cover Image

Soukromoprávní dopady navrhované změny zákona o zbraních a střelivu
Private Implications of the Proposed Amendment to the Weapons and Ammunition Act

Author(s): Jiří Novotný
Subject(s): Criminal Law, Civil Law
Published by: Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Keywords: European Union; international organizations; European Parliament and Council (EU) directive; common market; free movement of goods; arms and ammunition; weapons magazines

Summary/Abstract: Dne 17. května 2017 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)2017/853, kterou se mění směrnice Rady (EHS) 91/477/EHS o kontrole nabývání a drženízbraní. Cíle zmíněné směrnice byly vládou České republiky zapracovány do návrhu zákonao zbraních a střelivu. Tento článek se zabývá dopadem změn zákona o zbraních a střelivuna práva a povinnosti držitelů zbraní v České republice se zaměřením na soukromoprávnídopady navrhované právní úpravy nabývání a držení zásobníků do střelných zbraní.

  • Issue Year: 5/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 16-30
  • Page Count: 15
  • Language: Czech