Forensic sciences, law, criminology Cover Image

Forenzní vědy, právo, kriminalistika
Forensic sciences, law, criminology

Publishing House: Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Subject(s): Criminal Law, Criminology
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2533-4387
Online-ISSN: 2533-4395
Status: Active

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 2/3
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 2/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 3/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 2/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 2/8
 • Issue No. 3/8
 • Issue No. 1/9
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

FORENSIC SCIENCES, LAW, CRIMINALISTICS, is a peer-reviewed scientific journal focusing on legal science and practice, criminalistics, selected forensic disciplines and security sciences. Its mission is to publish the results of scientific, professional work and scientific research in the above mentioned fields. The journal will publish original, up-to-date and interesting topics reflecting the state of research in these fields of science and practice, meeting the methodological and normative principles of scientific and professional contributions that can be submitted in Czech, Slovak and English in a standard structure. The publisher thus opens the space for presenting the results of theoretical and research work to a wide range of domestic and foreign authors.

Editorial board

Editorial board
Redakční rady / Editorial boards
Výkonná rada redakce / Executive Board
Jiří Straus – předseda / Chairperson

Eduard Bruna, Viktor Porada, Emil Šenkýř, Zdeněk Sadílek

Redakční vědecká rada / Editorial Scientific Board
předsedkyně / Chairperson:
Bohuslava Šenkýřová – Vysoká škola finanční a správní (bohuslava.senkyrova@vsfs.cz)
místopředseda / Vice-Chairperson:
Eduard Bruna – Vysoka škola finanční a správní (eduard.bruna@mail.vsfs.cz)

Členové / Members:
Jan Chmelík – Vysoká škola finanční a správní (jan.chmelik@mail.vsfs.cz)
Jaroslav Ivor – Panevropská vysoká škola, Bratislava (dekan.fp@paneurouni.com)
Martin Janků – Vysoká škola finanční a správní (28295@mail.vsfs.cz)
Jiří Jelínek – Právnická fakulta UK Praha (jelinek@prf.cuni.cz)
Karel Klíma – Metropolitní univerzita Praha (karel.klima@mup.cz)
Leoš Klimt – EQUITA Consulting (klimt@equita.cz)
Leszek Korzienowski – European Association of Security (lfk@pp.com.pl)
Bronislav Kováčik – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (bronislav.kovacik@umb.sk)
Karel Lacina – Vysoká škola finanční a správní (kar.lacina@seznam.cz)
Karel Marek – Vysoká škola finanční a správní (k.marek@centrum.cz)
Vladimír R. Matas – Universität Heidelberg (matas@ari.uni-heidelberg.de)
Pavel Mates – Vysoká škola finanční a správní (pmates@mail.vsfs.cz)
Marián Mesároš – Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice (vsbm@vsbm.sk)
Viktor Porada – Vysoká škola finanční a správní (viktor.porada@mail.vsfs.cz)
Roman Rak – Vysoká škola finanční a správní (rak.roman@seznam.cz)
Zdeněk Sadílek – Vysoká škola finanční a správní (31004@mail.vsfs.cz)
Miloš Sokol – Ústřední vojenská nemocnice Praha-Střešovice (milos.sokol@uvn.cz)
Lubomyr Ivanovych Sopilnyk – Lviv University of Business and Law (sopilnyk01@gmail.com)
Jiří Straus – Vysoká škola finanční a správní (straus@mail.vsfs.cz)
Aleš Vémola – Ústav soudního inženýrství VUT, Brno (ales.vemola@usi.vutbr.cz
Margerita Vysokajová – Vysoká škola finanční a správní (30587@mail.vsfs.cz)
Vladimír Zoubek – Vysoká škola finanční a správní (vladimir@zoubkovi.net)

Toggle Accessibility Mode