PESSIMISM AND ANTICIPATION OF THE GREAT WAR IN THE ARTWORK OF UROŠ PREDIĆ Cover Image

ПЕСИМИЗАМ И АНТИЦИПАЦИЈА ВЕЛИКОГ РАТА У ЛИКОВНОМ ОПУСУ УРОША ПРЕДИЋА
PESSIMISM AND ANTICIPATION OF THE GREAT WAR IN THE ARTWORK OF UROŠ PREDIĆ

Author(s): Igor Borozan
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Local History / Microhistory, Military history, Recent History (1900 till today)
Published by: Institut za strategijska istraživanja
Keywords: песимизам; Велики рат; Урош Предић; уметност; сликарство; Артур Шопенхауер

Summary/Abstract: Урош Предић је рођен 1857. у Орловату у Банату, тада делу Аустроугарске монархије. Школске године 1876⁄77. уписао је Академију ликовних уметности у Бечу. Године 1876, подстакнут сукобима у Црној Гори и Босни, насликао је прву верзију Босанских бегунаца. Након одласка из Беча Предић се обрео у Берлину, Минхену и другим центрима германског света у којима је могао да упозна савремене тенденције у сликарству, као и модерна културна и идејна струјања. Особито су декадентни песимизам, као и симболистичка струјања, могли да утичу на сазревање младог интелектуалца и његов даљи развојни пут. Крајем XIX и почетком XX века дошло је до отуђености појединаца у време рађања великих колективитета и свеопште милитаризације друштва. До 1914. године насликао је низ слика прожетих песмистичним патосом, од којих се неколицина посредно може окарактерисати као антиратне и антиегзистенцијалне представе. У време Великог рата насликао је неколицину утопијских слика које су посредно исказивале уметников хуманистички и антиратни став. Тотално разарање и деструкција изазвани Првим светским ратом погодовали су тескобној Предићевој природи да по окончању сукоба наслика Косовску девојку, иконичну слику српског народа.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 125-143
  • Page Count: 19
  • Language: Serbian