(rev.) Ulepszanie człowieka w perspektywie filozoficznej, red. Grzegorz Hołub i Piotr Duchliński, Seria: „Universum Ethicae Christianae”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018 Cover Image

(rec.) Ulepszanie człowieka w perspektywie filozoficznej, red. Grzegorz Hołub i Piotr Duchliński, Seria: „Universum Ethicae Christianae”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018
(rev.) Ulepszanie człowieka w perspektywie filozoficznej, red. Grzegorz Hołub i Piotr Duchliński, Seria: „Universum Ethicae Christianae”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018

Author(s): Agnieszka Lekka-Kowalik
Subject(s): Philosophy, Ethics / Practical Philosophy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 55/2019
  • Issue No: 3
  • Page Range: 125-135
  • Page Count: 11
  • Language: Polish