Alasdair MacIntyre, God, Philosophy, Universities: A Selective History of the Catholic Philosophical Tradition Cover Image

Alasdair MacIntyre, Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej
Alasdair MacIntyre, God, Philosophy, Universities: A Selective History of the Catholic Philosophical Tradition

Author(s): Agnieszka Lekka-Kowalik
Subject(s): Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 62/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 151-166
  • Page Count: 16
  • Language: Polish