Determinants of efficient activity of the family businesses in Spain, Poland, Turkey and Latvia Cover Image

Determinanty sprawnego działania przedsiębiorstw rodzinnych w Hiszpanii, Polsce,Turcji oraz na Łotwie
Determinants of efficient activity of the family businesses in Spain, Poland, Turkey and Latvia

Author(s): Magdalena Wysocka
Subject(s): Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: rodzina; przedsiębiorstwo rodzinne; system wartości; sprawne działanie

Summary/Abstract: Przedsiębiorstwa rodzinne są podmiotami dominującymi w gospodarkach poszczególnych krajów. W artykule przedstawiono specyficzne cechy oraz główne narzędzia sprawnego gospodarowania firmami rodzinnymi. Na podstawie studiów literatury stwierdzono, że nie występują znaczące różnice w charakterystykach tych podmiotów w Hiszpanii, Polsce, Turcji oraz na Łotwie. W opinii właścicieli/zarządzających tymi podmiotami sprawność ich działań zdeterminowana jest głównie systemem wartości ważnych dla członków rodziny wraz z uwzględnieniem wartości cennych dla wszystkich interesariuszy rodzinnego biznesu.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 20
  • Page Range: 61-73
  • Page Count: 13
  • Language: Polish