Syntactic Synonym and its Significance for the General Theory of Language Cover Image

Sintaksička sinonimka i njen značaj za opću teoriju jezika
Syntactic Synonym and its Significance for the General Theory of Language

Author(s): Jovan Vuković
Subject(s): Language studies, Theoretical Linguistics, Syntax, Lexis, Semantics, Stylistics
Published by: Institut za jezik
Keywords: syntax; synonym; language theory; semantics; formality; stylistics; lexis;

Summary/Abstract: Ako pođemo od rečenice kao osnovne komunikativne jedinice, koja je međuljudsko sporazumevanje i učinila jezikom i na taj način omogućila razvitak čovečije svesti, uočićemo da će se ona ispoljiti, možemo li reći, u tri svoja osovna oblika: inteligibilnom (intelektualna strana svesti), b) volitivnom (aktivna, ili recimo preciznije, najaktivnija njena komponenta) i c) emotivnom (u čistijem obliku senzibilna strana njena). Ako tako pojave posmatramo, shvatimo i to: da se sve tri komponente svesti, adekvatno tome i rečenice (odnosno čitavog jezika kao sistema), međusobno prožimaju: nikad misao u sasvim čistom intelektualnom obliku (postojaće uvek, bar u minimumu, i doza emocije), nikad volitivno bez misli i emocije, i, najzad, svaka emocija imaće i svoje intelektualne impulse.

  • Issue Year: 2/1973
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 21-27
  • Page Count: 7
  • Language: Serbian