The Role of Syllable's Intonation in Structuring of the Serbo-Croatian Verse Cover Image

Uloga slogovne intonacije u struktuiranju srpskohrvatskog stiha
The Role of Syllable's Intonation in Structuring of the Serbo-Croatian Verse

Author(s): Jovan Vuković
Subject(s): Poetry, Phonetics / Phonology, Serbian Literature, South Slavic Languages
Published by: Institut za jezik
Keywords: Serbo-Croatian language; verse; syllable's intonation; accent; quantity;

Summary/Abstract: Iz same opće strukture štokavskog četveroakcentskog sistema, koji funkcioniše u sistemu književnog jezika, samo po sebi proističe da se uzlazni akcenti u običnom tekstu javljaju učestalije nego silazni. To je uslovljeno činjenicama : a) što je u dvosložnim ili višesložnim rečima mesto silaznih akcenata ograničeno na početni slog, dok se uzlazni akcenti mogu nalaziti na svim mestima osim poslednjeg sloga, i b) što je broj jednosložnih reči, na kojima se nalazi isključivo silazni akcenat, srazmerno malen.

  • Issue Year: 2/1974
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 25-36
  • Page Count: 12
  • Language: Serbian