Conclusion: put in a camp Cover Image
  • Price 3.00 €

Wniosek: umieścić w obozie
Conclusion: put in a camp

Author(s): Grzegorz Sołtysiak
Subject(s): Criminal Law, Political history, Studies in violence and power, Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Ośrodek KARTA
Keywords: labor camp; Poland; 1950; history; democracy; criminal law;

Summary/Abstract: Wniosek o umieszczenie w obozie pracy przymusowej (13 grudnia 1950) Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku, po rozpatrzeniu sprawy przeciwko Stefanowi S. (...) podejrzanemu o to, źe: dnia 11 sierpnia 1950 r w Elblągu poniżał ustrój Państwa Polskiego, wyrażając się w sposób obraźliwy o demokracji — wnosi o umieszczenie w obozie pracy Stefana S. na okres 6 miesięcy. Uzasadnienie: W dniu 11 sierpnia 1950 r. został zatrzymany przez funkcjonariusza M O Stefan S. pod zarzutem lżenia i poniżania ustroju Państwa Polskiego. Przeprowadzone w związku z tym śledztwo ujawniło, źe Stefan S. idąc w dniu 11 sierpnia 1950 r w stanie podpitym ulicą Grunwaldzką w Elblągu zatrzymał przechodzących ulicą słuchaczy Centralnej Szkoły Administracji Rolniczej — Antoniego S. i Jerzego J., prosząc ich o podarowanie papierosa. Po daniu mu papierosa przez Jerzego J., S. wypowiedział do nich słowa: „demokracja ściągnęła mi spodnie” i oddalił się. Czyn Stefana S. nosi znamiona przestępstwa z art. 29 Dekretu z 13 V I 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa, gdyż niewątpliwie zamiarem jego było poniżenie ustroju Państwa Polskiego przez stwierdzenie, iż właśnie przez demokrację znajduje się w złych stosunkach materialnych.

  • Issue Year: 1991
  • Issue No: 1
  • Page Range: 88-95
  • Page Count: 8
  • Language: Polish