Table without Edges/Tricks. On the Genesis of the Year 1989, the Round Table and the Agony of the Communism - Discussion Cover Image

Stół bez kantów. O genezie roku 1989, okrągłym stole i agonii komunizmu - rozmowa
Table without Edges/Tricks. On the Genesis of the Year 1989, the Round Table and the Agony of the Communism - Discussion

Author(s): Krystyna Trembicka, Antoni Dudek, Barbara Polak, Grzegorz Sołtysiak, Jan M. Ruman
Subject(s): History
Published by: Instytut Pamięci Narodowej
Keywords: Czesław Kiszczak; Adam Michnik; Jacek Kuroń; Lech Wałęsa; Solidarity; end of communism - Poland; Wojciech Jaruzelski; John Paul II; Jerzy Popiełuszko; Central Eastern Europe - changes; Polish-Soviet relations; Bronisław Geremek; talks in Magdalenka
  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 04
  • Page Range: 4-32
  • Page Count: 29
  • Language: Polish