The Polish Institute of International Affairs 1947-1993 – A Closer Look Cover Image
  • Price 4.00 €

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1947-1993 - pierwsze przybliżenie
The Polish Institute of International Affairs 1947-1993 – A Closer Look

Author(s): Grzegorz Sołtysiak
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Na podstawie archiwaliów znajdujących się przede wszystkim w Zespole PISM Archiwum Akt Nowych oraz innych dostępnych źródeł autor daje krótki zarys historii powołanego po wojnie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

  • Issue Year: 42/2008
  • Issue No: 2
  • Page Range: 93-124
  • Page Count: 33
  • Language: Polish